Dec 012008
 

Museos Científicos Coruñeses (=mc2) é unha institución creada polo Concello da Coruña para a divulgación da ciencia. Concientes de que este labor tamén se pode facer desde o tempo de ocio e lecer, convocamos este I Campionato de Trivial, que se rexe polas seguintes bases.

BASES

Participantes.
Poderán participar todos os alumnos e alumnas matriculados en calquera Centro Escolar de Galicia no Ensino Primario e Secundario, tanto obrigatorio como posobrigatorio.
Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparecerá na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com.  
O Campionato rexerase polas normas do Trivial.Gz. O gañador ou gañadora será a persoa que, finalizado o campionato, figure no posto número 1 e con máis puntos na clasificación. Para este campionato non se considera máis que un único premio.

Inscrición.

O Campionato desenvolverase entre o 15 e o 25 de xaneiro de 2009. As datas de inscrición serán entre o 10 de decembro de 2008 e o 13 de xaneiro de 2009.
O nivel de dificultade será de 1 (Fácil) e xogarase con 6 temas. Haberá un tema obrigatorio (Ciencia) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os cinco restantes.
O tempo máximo para xogar o campionato será de 240 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 24 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.
 
Premios.
Establécese un único premio consistente nunha visita aos museos científicos coruñeses para trinta alumnos e alumnas do centro ao que pertenza o gañador ou gañadora, facéndose cargo os Museos dos gastos de desprazamento así como das entradas. A visita farase no mes de febreiro, en día previamente concertado. Os museos científicos farán entrega de un obsequio sorpresa á persoa gañadora do campionato e dun obxecto-recordo aos demais participantes.

A AS-PG contactará mediante correo electrónico cos gañadores ou gañadoras. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido. Tamén é imprescindible facer constar o DNI.
Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 Posted by at 23:00

Sorry, the comment form is closed at this time.