Mai 272009
 

Este é o texto, tomado de Vieiros.

Unha achega ao debate sobre o galego desde o CERN

Somos
un conxunto de físicos e enxeñeiros galegos vencellados ao Centro
Europeo de Investigación Nuclear (CERN) en Xenebra, a día de hoxe uns
dos laboratorios científicos máis importantes do mundo. Desde a
distancia, levamos meses asistindo ao debate que se está a xerar sobre
a posición que debe ocupar a lingua galega no noso sistema educativo.
Esta cuestión está a provocar unha confrontación continua de posturas e
opinións que se estende a distintos ámbitos da nosa sociedade. Se ben
consideramos este debate lexítimo tamén coidamos que as posturas deben
ser mantidas e defendidas desde a máis absoluta rigorosidade, a mesma
pola que nós estamos rexidos nas nosas actividades científicas. E
vémonos na obriga de intervir cando determinados argumentos que non
seguen esta máxima aparecen por parte de persoas cunha opinión que non
se restrinxe ao ámbito privado. 

En declaracións ao “Faro de
Vigo”, o voceiro da “Confederación das Asociacións de Pais de Alumnos
de Colexios Concertados” (Congapa), José Ramón Hermida, dicía:
“Utilicemos el sentido común. Químicas o Físicas, con tantas
nomenclaturas internacionales, no se pueden dar en gallego. No podemos
retroceder”. Ben, for desde a ignorancia, for intencionadamente,
declaracións deste tipo resultan totalmente inadmisíbeis. E dicimos
isto con coñecemento de causa, pois no noso ámbito de traballo estamos
acostumados a ter conversas de alto nivel científico de temas moi
diversos en galego. Nun entorno no que temos a sorte de traballar con
algúns dos mellores físicos e enxeñeiros do mundo, o galego está, 
modestamente a través de nós, presente como vehículo de comunicación
científica. E para isto é un idioma exactamente igual de válido que o
francés, o alemán ou, desde logo, o castelán.  Ben é certo que o galego
non é empregado para as comunicacións nin publicacións científicas a
grande escala, pero é necesario que se saiba que tampouco o é o
castelán. A lingua franca da ciencia desde hai moitos anos é o inglés,
e desde logo se algunha lle discutíu no pasado tal condición esa non
foi o castelán.

O noso obxectivo con esta carta é simplemente
evitar que se empreguen argumentos falsos (ou falseados) na discusión
dun tema tan delicado e importante coma este.  E tamén reivindicar o
galego como lingua que nos identifica sen excluírnos estando como
estamos lonxe da casa.

No CERN en Xenebra, a 26 de Maio de 2009,

Xabier Cid Vidal, Licenciado en Física e estudante de Doutoramento – USC, experimento LHCb.
Patricia Conde Muíño,
Doutora en Física de Partículas, Investigadora do LIP (Laboratório de
Física e Instrumentação de Física de Partículas) – Lisboa (Portugal),
experimento Atlas.
Daniel Esperante Pereira, Enxeñeiro de Telecomunicacións e estudante de Doutoramento na USC, experimento LHCb.
Teresa Fonseca Martín,
Doutora en Física de Partículas, investigadora asociada da Royal
Holloway University – Londres (Reino Unido), experimento Atlas.
Abraham Gallas Torreira, Doutor en Física de Partículas, investigador Ramón y Cajal na USC, experimento LHCb.
Manuel Gallas Torreira, Doutor en Física de Partículas, antigo staff do CERN no departamento de Física Experimental.
Marcos Mariño Beiras, Doutor en Física de Partículas, Catedratico de Física Matemática na Universidade de Xenebra (Suíza).
Diego Martínez Santos, Licenciado en Física e estudante de Doutoramento – USC, experimento LHCb.
Cibrán Santamarina Ríos, Doutor en Física de Partículas, investigador asociado na McGill University – Montreal (Canadá), experimento Atlas.

 Posted by at 23:26

Sorry, the comment form is closed at this time.