Archives

Categories

Pecadores

Os cristiáns da Galiza contan desde hai un días cun novo pecado: o de limitación lingüística, pecado de validez só local mentres o Sr.Vázquez, Don Francisco, grande pecador nesta materia, non o comunique ao Vaticano. A mentora desta nova falta Read more ›

Galicia Encantada

Galicia é un país habitado por homes e mulleres de carne e óso pero tamén por seres que bulen nun mundo fantástico ou encantado, pero tan real coma o outro. Aquí atoparás a historia da Galicia imaxinaria, mitos, lendas, ritos, Read more ›

Pobre galiña azul!!

É curiosa a tendencia dos nosos círculos intelectuais ao silencio cando se producen actuacións chamativas por negativas, protagonizadas pola Xunta coa cumpricidade e conivencia dalgún sector do stablihsment cultural. Este ano, precisamente, divagouse algo sobre o que era o piñeirismo, Read more ›

Proxecto Terra

O Proxecto Terra  ten como obxectivo contribuír a que os cidadáns perciban a arquitectura e o territorio como piares básicos da nosa cultura.  Partindo do convencemento de que este obxectivo nunca se logrará acadar se non conseguimos que o feito Read more ›

Patrimonio Cultural Galego

O patrimonio cultural de Galicia comprende os bens mobles, inmobles e inmateriais de interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico, ademais do patrimonio documental e bibliográfico, os conxuntos urbanos, os lugares etnográficos, os xacementos e zonas arqueolóxicas, Read more ›