Archives

Categories

Experiencias

Malia estar pre-xubilado como profesor, sigo a ter a sorte de manter contacto co alunado de ensino secundario. Grazas á petición dalgúns profesores, nomeadamente de Lingua e Literatura Galegas, doulle conferencias sobre temas relacionados coa materia de cando en vez. Read more ›

Un goberno espido

Miles de inquéritos chegaron aos centros de ensino no mes de xuño. Miles de folios cubertos de tinta tóxica repartíronse entre o alumnado. Algúns menos chegaron aos fogares galegos. Anuncios nos xornais, cuñas na radio, propaganda por xalundes. Un conselleiro Read more ›

Que celebran?

Din que a liberdade. Resulta revelador que, após 20 anos, festexen pomposamente o que chaman a caída do muro. Por unha parte, unha hipérbole material para se referiren á fronteira entre as dúas Alemañas, consecuencia da guerra fría e da Read more ›

Morte

Se hai unha época do ano en que a reflexión sobre a morte se faga máis presente, esa coincide cos primeiros días de novembro. O Día de Defuntos entregámonos ao acto social da lembranza, visitamos mortos e vivos, reunímonos co Read more ›

Recuperando o noso

Estes días sentín un forte arroallo, unha disposición anímica a recuperar algo dun pasado tanxíbel. Unha cabaza, modelada en caveira polas miñas torpes mans, asentou no balcón do primeiro andar na miña casa. Nunca desapareceu, ao longo dos sesenta e Read more ›