Nov 252020
 

O xurado do X Certame de Curtas da AS-PG formado por

  • Roi Carballido, produtor Filmika Galaika
  • Anxa González Refoxo, catedrática de Lingua e Literatura Galega e guionista
  • José María Rodríguez Armada, proxeccionista e restaurador no CGAI-Filmoteca de Galicia

Acordou por unanimidade declarar finalistas desta X edición do Certame

  1. Na categoría Mellor Curta da X edición

CATRO ESCENAS DUNHA VILA, Xoán Fernández Diz

POETISAS DE SEU, Omar Rabuñal

ZONAS DE TRÁNSITO, Marcos Nine

  1. Na categoría Centros de Ensino

CARVALHO CALERO. LETRAS GALEGAS 2020, Sabela Fernández e Maca Rocamonde (IES ARZÚA)

CATOIRA STYLE, Olalla Otero Payno (CPI PROGRESO-CATOIRA)

FIESTRA Ô MAR E Â CIBDADE. CARVALHO CALERO, Luz Beloso (IES MARÍA SOLIÑO)

O acto de entrega de premios terá lugar o día 9 de decembro. Será retransmitido de maneira virtual debido á situación sanitaria.

Nesta bitácula publicaremos a maneira de unirse a dita entrega.

Nov 182020
 

Curtas admitidas no X Certame de Curtas AS-PG

CATEGORÍA XERAL

NADA, Xandra Táboas Martínez

PÁXARO MOURO, Álvaro Liste

POETISAS DE SEU, Omar Rabuñal

HOME CON CADELA, Eva Alonso

NON EXISTE A MORTE, M.ª José Pérez

RETICÊNCIAS, Xosé Antón Moure

CATRO ESCENAS DUNHA VILA, Xoán Fenández Diz

BAGAGEM, Alaska M. Lueiro

XELA ARIAS. POETA NAS MARXES, Beatriz Pereira Expósito

ZONAS DE TRÁNSITO, Marcos Nine

PARA SEMPRE MALEVICH, Antón Veiga

O XARDINEIRO DOS INGLESES, Aarón Vilariño

LONGA NOITE DE PEDRA, Aarón Vilariño

O CABALO DE ALBERTE MERLO, Aarón Vilariño

CATEGORÍA CENTROS DE ENSINO

CARVALHO CALERO. LETRAS GALEGAS 2020, Sabela Fernández e Maca Rocamonde (IES ARZÚA)

CATOIRA STYLE, Olalla Otero Payno (CPI.PROGRESO-CATOIRA)

FIESTRA Ô MAR E Â CIBDADE. CARVALHO CALERO, Luz Beloso (IES MARÍA SOLIÑO)

Comisión organizadora:

Patricia Varela

Carme Vilariño

Nov 262019
 
O xurado do IX Certame de Curtas da AS-PG está constituído por:

Eduardo Álvarez, coordinador de medios audiovisuais e especialista en Lingua e Literatura
Isa Risco, actriz de teatro, cine e tv
Xose Antón Moure, realizador e guionista 

As curtas admitidas a concurso son:

CATEGORÍA XERAL

1. Airiños, airiños aires, de Raquel Torres, Candela Fernández, Adrián Mayán e Ana Pérez 
2. Atopando o camiño, de Andrés Castro e María Fanjul 
3. Emma Pedreira. O des-en-freo, de Daniel Chapela 
4. MULLERES MURO, a garda poética, de Pepe Galán 

CATEGORÍA CENTROS DE ENSINO

1. A mellor sopa do mundo, de María Jesús López Abelairas (CEIP Martagona-Melide) 
2. IRMAUS- Celso Emilio, alumnado de 1º bacharelato (IES María Soliño-Cangas) 
3. O xogo da guerra, de Mara Sierra López (Colexio Eirís- A Coruña) 
4. Rosalía, quilómetro cero, de Cristina de La Torre (IES Macías o Namorado- Padrón) 

As curtas finalistas publicaranse o 4 de decembro.


A Coruña 26 de novembro de 2019.

 Posted by at 11:06
Xuñ 172019
 
Cartaz das bases da IX edición

O Certame de Curtas da AS-PG é un evento organizado e xestionado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega nun apoio ao audiovisual como forma de comunicación e divulgación da lingua e literatura galega.

Bases en PDF

Imaxe de cartaz

I.- ORGANIZACIÓN

As curtas admitidas a concurso e as curtas finalistas daranse a coñecer no enderezo http://bitaculas.as-pg.gal na entrada Curtas AS-PG.

II.- TEMÁTICA

As curtas xirarán ao redor da literatura, interpretando ou explorando calquera texto de calquera época da Literatura Galega.

A modalidade en que se presenten os traballos é libre: videocreacións, curtametraxes, videoclips… e admitirase calquera técnica de elaboración. As curtas presentadas levarán incluído un espazo de créditos.

III. NORMAS DE PARTICIPACIÓN

1. Poderán optar aos premios as curtas rodadas en calquera sistema de gravación (cine, vídeo…), inéditas ou que fosen estreadas entre o 1 de setembro de 2017 e o 15 de novembro de 2019.

2. As obras poderán enviarse por wetransfer a informacion@as-pg.gal ou en DVD. O formato de exportación debe ser preferentemente .mp4, .mov ou .avi. No caso de ser en DVD deberán enviarse ou presentarse no enderezo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega IX Certame Curtas AS-PG Rúa Laracha, 9 baixo 15010 A Coruña

3. Prazo: as curtas deberán ser recepcionadas na AS-PG antes das 14 horas do 15 de novembro de 2019.

4. A duración non excederá en ningún caso os 30 minutos, créditos incluídos.

5. O idioma (audio e texto) das obras presentadas será o galego.

6. Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.

7. O material enviado ao inscribirse non será devolto.

IV. CATEGORÍAS 1. Categoría xeral Mellor Curta IX edición. 2. Categoría Centros de Ensino IX edición. A mesma obra só poderá participar nunha única categoría que será indicada na ficha de inscrición.

V. PREMIOS

1. Categoría xeral

– Premio á Mellor Curta IX edición de Curtas AS-PG, dotado de 1.500€ + Diploma.

– 2º Premio dotado con 750€ + Diploma.

2. Categoría Centros de Ensino

– 1º Premio, dotado con 1.000€ + Diploma.

– 2º Premio, dotado con 500€ + Diploma

VI. INSCRICIÓN

Os/As participantes deberán enviar a seguinte documentación:

* Ficha de inscrición con todos os campos cubertos. No caso de presentar máis dunha obra deberanse enviar tantas fichas como obras.

* Na Categoría Xeral, fotocopia do DNI do director/directora, ou calquera membro responsable da obra.

* Na Categoría Centros de ensino, fotocopia do DNI do director ou directora do centro.

* Ficha de inscrición web http://bitaculas.as-pg.gal/ entrada Curtas

* Poderá ser enviada por correo electrónico a informacion@as-pg.gal ou a

Asociación Socio-Pedagóxica Galega IX Certame Curtas AS-PG Rúa Laracha, 9 baixo 15010 A Coruña

VII. XURADO

A AS-PG, como entidade organizadora deste evento, nomeará un xurado que estará composto por persoas de recoñecido prestixio no mundo da literatura e do audiovisual. O xurado designará un máximo de tres obras finalistas en cada unha das categoría. Entre eses finalistas estará a gañadora.

Así mesmo designará unha Comisión Organizadora encargada de recepcionar as obras e avaliar a adecuación ás bases.

Calquera cuestión referida á interpretación e aclaración das bases corresponde á Organización, non cabendo contra ela ningunha reclamación.

Tanto a composición da Comisión Organizadora como a do Xurado, faranse públicos no enderezo web http://bitaculas.as-pg.gal na entrada Curtas AS-PG.

O ditame do xurado é inapelable.

VIII. ENTREGA DE PREMIOS

As obras gañadoras daranse a coñecer no Acto de entrega de premios que terá lugar en decembro de 2019. Data e lugar serán publicados na páxina web da AS-PG. Neste acto é obrigada a presenza, en representación das obras, dalgún dos membros das curtas finalistas. A non presentación será motivo da perda do importe económico do premio (no caso de a obra resultar premiada), mais non do premio en si.

IX. RESPONSABILIDADE

A persoa representante da obra será a única responsable legal da curta.

As obras admitidas poderán ser emitidas naqueles actos sen ánimo de lucro organizados para a promoción do Certame.

A participación neste certame supón a aceptación plena destas bases.

A Coruña, xuño de 2019

 Posted by at 12:10
Mai 062016
 

cen

O 18 de maio de 1916 xorde na cidade da Coruña a primeira Irmandade dos Amigos da Fala.   Antón Vilar Ponte convoca unha xuntanza nos locais da Academia Galega á que asistiron arredor de 20 persoas, entre as que se encontraban Manuel Lugrís Freire, Florencio Vaamonde Lores, Uxío Carré Aldao, Lois Porteiro Garea, Micaela Chao Maciñeira, Francisco Tettamancy ou Ramón Vilar Ponte. Nesta xuntanza acordouse a creación dunha Irmandade dos Amigos da Fala que tería como obxectivo a defensa, exaltación e fomento da lingua de Galiza. Nace así a primeira iniciativa consciente de normalización do idioma galego. Axiña se foron creando outras: Santiago, Monforte,Vilalba, Ferrol, Vigo, Lugo, Vilagarcía, Cambados, Ourense, Madrid, A Habana… O corpus teórico das Irmandades vai ter como unha das súas bases  a Doctrina nazonalista de Ramón Vilar Ponte.  A nova asociación crea como voceiro desde a súa fundación a revista “A Nosa Terra”.

A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, no Centenario e en lembranza daquel acontecemento convocamos este campionato.

 

Participantes

Poderán participar neste campionato todas as persoas que o desexen con independencia do seu lugar de residencia. Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparecerá na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com

O Campionato desenvolverase entre o 18 e o 28 de maio. As datas de inscrición serán entre o 7 e o 18 de maio de 2016.
O nivel de dificultade será de 2 (medio) e xogarase con 6 temas. Haberá un tema tema obrigatorio (Irmandades da Fala para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os cinco restantes.
O tempo máximo para xogar o campionato será de 300 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 30 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.

Premios


Establécense 5 premios para os 5 primeiros postos: 1 premio de 30 euros para o 5º posto; un de 50 euros para o 4º posto; 60 euros para terceiro posto; 70 euros para o segundo e 90 para o primeiro posto.
Para recoller o premio será necesario identificarse mediante DNI. Os gañadores ou gañadoras deberán contactar mediante email coa AS-PG no enderezo trivial.gz@as-pg.com para  solicitar o premio. As solicitudes deberán facerse antes do 8 de xuño de 2016. Pasado ese tempo perderase o dereito a recibir o premio.  A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido.
Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 Posted by at 21:32
Mar 022015
 

1.-  ORGANIZACIÓN

O Certame de curtametraxes “Curtas para Rosalía” é un evento organizado e xestionado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega (www.as-pg.com). Con tal motivo a AS-PG designará unha Comisión Organizadora encargada de recepcionar as obras, avaliar a súa adecuación ás bases, promocionar o certame e organizar as galas de entrega de premios e, se for o caso, resolver e decidir sobre calquera outro aspecto non previsto nas presentes bases. Así mesmo, a AS-PG designará un Xurado que estará formado por persoas relevantes do mundo da cultura galega e do audiovisual. Tanto a composición da Comisión Organizadora como a do Xurado faranse públicos no enderezo web : http://bitaculas.as-pg.gal na entrada Curtas para Rosalía. Nin os membros do xurado nin da Comisión organizadora poderán participar no Certame. Nesta V edición o Certame “Curtas para Rosalía” conta coa colaboración da Área de Cultura da Deputación de Lugo.

2.-  TEMÁTICA

A primeira edición deste certame tivo como motivo central a figura de Rosalía de Castro no 125 aniversario do seu falecemento. No 2013 celebramos o 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos (Vigo 1863), obra fundacional do Rexurdimento das letras galegas.

Resulta evidente que as potencialidades que se agochan na obra de Rosalía deben seguir sendo descubertas xa que o mundo rosaliano é aínda un mundo revelador e con propostas clarificadoras para hoxe. Sendo Rosalía de Castro a figura máis representativa da Literatura Galega, desde a organización deste certame entendemos que homenaxear a Rosalía é homenaxear e divulgar a Literatura Galega. Polo tanto aquelas persoas que queiran presentar obras a este certame poderán facelo atendendo a un dos seguintes criterios:

 

1.- Obras cuxa temática xeral sexa a persoa de Rosalía de Castro, as súas obras ou algún elemento que destaque a súa vida, traballo ou calquera outro punto de interese da escritora como tal ou do seu contorno.

2.-. Tamén se poderán presentar a este Certame curtas cuxa temática se centre, interprete ou explore calquera texto de calquera época da Literatura Galega ou da súa tradición oral.

 

3º NORMAS DE PARTICIPACIÓN

1. Poderán optar aos premios os traballos rodados en calquera sistema de gravación (cine, vídeo, outros)

2. As obras presentadas terán que ser enviadas en soporte vídeo dixital (DVD) antes das 14 horas do día 23 de abril ao enderezo postal que figura no apartado 4 destas bases, acompañadas da documentación que neste mesmo apartado 4 se solicita.

3. A duración non excederá en ningún caso os 30 minutos, créditos incluídos.

4. O idioma (audio e texto) das obras presentadas será o Galego, non admitíndose ningún outro agás para a incorporación de textos de Rosalía. Neste caso poderá incorporarse no idioma en que foron redixidos.

5. Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.

6. As obras presentadas deberán ir acompañadas da súa correspondente ficha de inscrición (anexo 1), xunto co fotocopia de DNI da persoa de representación da curtametraxe e fotocopia de DNI do realizador ou realizadora ou director ou directora da obra.

7. No web da AS-PG, concretamente no espazo: http://bitaculas.as-pg.gal serán publicados os títulos e a ficha técnica das curtas admitidas a concurso. Así mesmo, serán publicadas as obras finalistas en cada categoría. As obras admitidas poderán ser emitidas naqueles actos organizados para a promoción do festival, sempre sen ánimo de lucro. As curtas gañadoras serán proxectadas na Gala de Entrega de Premios.

8. Para conmemorar a V edición do Certame establécense dúas categorias

a) Premio do Xurado á mellor curta da V edición.

O xurado proporá tres obras finalistas e entre estas tres estará a gañadora.

b) Premio do xurado á mellor curta das cinco edicións do certame.

A este premio poderán presentarse as obras gañadoras das cinco edicións (en calquera das categorías que figurasen nas bases) seguindo o mesmo proceso descrito no apartado 4 (INSCRICIÓN). A obra gañadora da V edición queda automaticamente inscrita neste premio. Se algunha das curtas presentadas a esta V edición non quere ser inscrita neste categoría deberá facelo constar enviando un correo a informacion@as-pg.com

Os dous premios poden ser acumulativos.

9. As obras gañadoras daranse a coñecer na Gala de entrega de premios que terá lugar o venres 8 de maio ás 20h no Salón de Actos da Deputación de Lugo. Nesta gala é obrigada a presenza, en representación das obras, dalgún dos membros das curtas finalistas e das curtas que opten ao premio de mellor curta das cinco edicións. A non presentación será motivo da perda do importe económico do premio (no caso de a obra resultar premiada), mais non do premio en si.

10. Responsabilidades legais. O concursante será o único responsable da súa curtametraxe. A organización do festival declina toda a responsabilidade da curta e o seu contido sobre a/o participante.

11. O material enviado ao inscribirse non será devolto.

4º INSCRICIÓN

A inscrición será realizada polo director, directora, produtor, produtora ou calquera membro responsábel da obra que pretenda concursar e constará de dúas fases:

1.- Na primeira fase o director/a, produtor/a ou calquera membro responsábel da obra, enviará un correo electrónico informacion@as-pg.com no que constará nome e apelidos e unha forma de contacto, preferibelmente correo electrónico, e manifestará a intención de participar no certame. Esta preinscrición, que é gratuíta, haberá de se facer antes do 19 de marzo de 2015 e ten como finalidade poder comunicar calquera modificación, ampliación ou variación dalgún dos conceptos que aparecen nestas bases, tal e como se recolle na base 7.

2.- Na inscrición definitiva, até as 14 horas do día 23 de abril de 2015, os participantes deberán enviar a seguinte documentación:

* DVD (Pal; 4/3 ou 16/9) con copia do filme ou filmes que optan ao certame.

* Ficha de inscrición (Anexo 1)con todos os campos cubertos. No caso de presentar máis dunha obra deberá enviar tantas fichas como obras.

* Fotocopia do DNI da persoa que representa a obra

* Fotocopia do DNI do realizador ou realizadora ou director ou directora da obra

Os traballos deberán enviarse ou presentarse na seguinte dirección:

Asociación Socio-­Pedagóxica Galega

Certame Curtas para Rosalía”

Rúa Laracha, 9 ­baixo

15.010 A Coruña

Os gastos de envío das obras presentadas correrán a cargo dos participantes.

5º. XURADO

A AS-PG, como entidade organizadora deste evento, nomeará un xurado encargado de valorar as obras. O xurado estará composto por persoas de recoñecido prestixio no mundo da cultura e do audiovisual. No seu momento publicarase na páxina web da organización a relación de membros do xurado. O ditame do xurado será inapelábel.

6º PREMIOS

A organización do certame Curtas para Rosalía establece dúas categorías:

1.- Premio do Xurado á mellor curta da V edición de Curtas para Rosalía dotado de 1500€ + Diploma.

2. Premio do xurado á mellor curta dos cinco certames en calquera categoría dotado de 1500€ + Diploma.

Os premios serán entregados na Gala de Clausura.

7º RESPONSABILIDADE

A participación neste certame supón a aceptación plena destas bases por parte de cada participante. Calquera cuestión referida á interpretación e aclaración das bases corresponde á Organización, non cabendo contra ela ningunha reclamación.

A Coruña, 24 de febreiro de 2015

 

Bases en formato PDF

 

Ficha de inscrición

 

 Posted by at 18:56
Out 282013
 

BASES DO CERTAME IV Certame “Curtas para Rosalía”

 

1º ORGANIZACIÓN

O Certame de curtametraxes “Curtas para Rosalía” é un evento organizado e xestionado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega (www.as-pg.com). Con tal motivo a AS-PG designará unha Comisión Organizadora encargada de recepcionar as obras, avaliar a súa adecuación ás bases do certame e organizar as galas de entrega de premios e de promoción do certame, se for o caso, e de resolver e decidir sobre calquera outro aspecto non previsto nas presentes bases. Así mesmo, a AS-PG designará un Xurado que estará formado por persoas relevantes do mundo da cultura galega e do audiovisual. Tanto a composición da Comisión Organizadora como a do Xurado faranse públicos no enderezo web : http://bitaculas.as-pg.gal/literaria/  na entrada Curtas para Rosalía. Nin os membros do xurado nin da Comisión organizadora poderán participar no Certame.

 

2º TEMÁTICA

A primeira edición deste certame tivo como motivo central a figura de Rosalía de Castro no 125 aniversario do seu falecemento. Resulta evidente que, pasada esta efeméride, as potencialidades que se agochan na obra de Rosalía deben seguir sendo  descubertas xa que o mundo rosaliano é aínda un mundo revelador e con propostas clarificadoras para hoxe, mais cando o 2013 é un ano moi significativo pois conmemorase o 150º aniversario da publicación de Cantares Gallegos (Vigo 1863), obra fundacional do Rexurdimento das letras galegas.

 Rosalía de Castro é a figura máis representativa da Literatura Galega, desde a organización deste certame entendemos que homenaxear a Rosalía é homenaxear e divulgar a Literatura Galega.

Polo tanto  aquelas  persoas que queiran presentar obras a este certame poderán facelo atendendo a un dos seguintes criterios:

1.- Obras cuxa temática  xeral  sexa a  persoa  de Rosalía de Castro, as súas obras ou algún elemento  que  destaque  a  súa  vida,  traballo ou  calquera  outro  punto  de  interese  da escritora como tal ou do seu contorno.

2.-. Tamén se poderán presentar a este Certame curtas cuxa temática se centre, interprete ou explore calquera texto, de calquera época, da Literatura Galega.

 

3º NORMAS DE PARTICIPACIÓN

1.    Poderán optar aos premios os traballos rodados en calquera sistema de gravación (cine, vídeo, outros)

2.    As obras presentadas terán que ser enviadas en soporte vídeo dixital (DVD) antes das 14 horas do día 19 de decembro de 2013  ao enderezo postal que figura no apartado 4 destas bases, acompañadas da documentación que neste mesmo apartado 4 se solicita.

3.    A duración non excederá en ningún caso os 20 minutos, créditos incluídos.   

4.    O idioma (audio e texto) das obras presentadas será o Galego, non admitíndose ningún outro agás para a incorporación de textos de Rosalía. Neste caso poderá incorporarse no idioma en que foron redixidos.

5.    Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.

6.    As  obras presentadas deberán ir acompañadas da súa correspondente ficha de inscrición (anexo 1), xunto co fotocopia de DNI da persoa de representación da curtametraxe e fotocopia de DNI do realizador ou realizadora  ou director ou directora da obra.

7.    No web da AS-PG, concretamente no espazo: http://bitaculas.as-pg.gal/literaria/ serán publicados os títulos e a ficha técnica das curtas admitidas a concurso.  Así mesmo, serán publicadas as obras finalistas en cada categoría. As obras admitidas poderán ser emitidas naqueles actos  organizados para a promoción do festival,  sempre sen  ánimo  de  lucro.  As curtas gañadoras serán proxectadas na Gala de Entrega de Premios.  As datas de cada un destes actos serán publicadas durante o mes de decembro de 2013 e os autores e autoras serán informados.

8.    O xurado proporá tres obras finalistas en cada categoría e entre estas tres estará a gañadora. As obras gañadoras daranse a coñecer na Gala de entrega de premios. Nesta gala é obrigada a presenza dalgún dos membros das curtas finalistas en representación das obras. A non presentación será motivo da perda do importe económico do premio (no caso de a obra finalista resultar premiada), mais non do premio en si.

10. Responsabilidades legais. O concursante será o único responsable da súa curtametraxe.  A organización do festival declina toda a responsabilidade da curta e o seu contido sobre a/o participante.

11. O material enviado ao inscribirse non será devolto.

 

 

4º INSCRICIÓN

 

A inscrición será realizada polo director, directora, produtor, produtora ou calquera membro responsábel da obra que pretenda concursar e constará de dúas fases:

1.- Na primeira fase o director/a, produtor/a ou calquera membro responsábel da obra, enviará un correo electrónico informacion@as-pg.com no que constará nome e apelidos e unha forma de contacto, preferibelmente correo electrónico, e manifestará a intención de participar no certame. Esta preinscrición, que é gratuíta,  haberá de se facer antes do 22 de novembro de 2013 e ten como finalidade poder comunicar calquera modificación, ampliación ou variación dalgún dos conceptos que aparecen nestas bases, tal e como se recolle na base 7.

 

2.- Na inscrición definitiva, até as 14 horas do día 19 de decembro de 2013,  os participantes deberán enviar a seguinte documentación:

 

    *    DVD (Pal; 4/3 ou 16/9) con copia do filme ou filmes que optan ao certame.

 

    *   Ficha de inscrición (Anexo 1) con todos os campos cubertos. No caso de presentar máis dunha obra deberá enviar tantas fichas como obras.

 

    *   Fotocopia do DNI da persoa que representa a obra

 

    *    Fotocopia do DNI do realizador ou realizadora ou director ou directora da obra

 

 

Os traballos deberán enviarse ou presentarse na seguinte dirección:

 

Asociación Socio-­Pedagóxica Galega

“Certame Curtas para Rosalía” Rúa Laracha, 9 ­baixo

15.010 A Coruña

 

Os gastos de envío das obras presentadas correrán a cargo dos participantes.

 

 

 

5º. XURADO

 

A AS-PG, como entidade organizadora deste evento, nomeará un xurado encargado de valorar as obras. O xurado estará composto por persoas de recoñecido prestixio no mundo da cultura e do audiovisual. No seu momento publicarase na páxina web da organización a relación de membros do xurado. O ditame do xurado será inapelábel.

 

6º PREMIOS

 

A organización do certame Curtas para Rosalía establece dous premios:

1.- Un primeiro premio de 500€ á mellor curtametraxe + Diploma.

2. Un segundo  premio de 300€  + Diploma.

Os premios serán entregados na Gala de Clausura. As datas e a lugar da entrega de premios serán publicadas pola Organización na web da as-pg.

 

7º RESPONSABILIDADE

 

A participación neste certame supón a aceptación plena destas bases por parte de cada participante. Calquera cuestión referida á interpretación e aclaración das bases corresponde á Organización, non cabendo contra ela ningunha reclamación.

 

A Coruña, 21 de outubro de 2013

(Anexo 1) Ficha de inscrición

 Posted by at 13:22
Out 162013
 

Cinemacurtas” é o novo festival que bota a andar na Coruña a partir do día 7 de novembro. Cinco xoves nos que, a partir das nove da noite, as curtas serán as protagonistas da pantalla grande. A AS-PG daralle o nome ao Premio á mellor curta galega. E queremos que asistas. Por iso, convocamos un campionato de trivial de acordo coas seguintes:

 

BASES

1. Participantes.

Poderá participar calquera persoa que o desexe con independencia do seu lugar de residencia. Para se inscribir, debe cubrir os datos que se recollen na ficha de inscrición que aparecerá na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro no portal de xogos da AS-PG. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com.
O Campionato rexerase polas normas do Trivial.gz.

2.- Inscrición.

O Campionato desenvolverase entre as 14:30 horas do día 25 de outubro e as 14:30 horas do día 3 de novembro. As datas de inscrición serán entre o 17 de outubro e o 24 de outubro de 2013.

O nivel de dificultade será de 1 (Fácil) e xogarase con 6 temas.
Haberá un tema obrigatorios (Cinema) para todos os concursantes, debendo elixir cada xogador ou xogadora os cinco restantes no momento de configurar a partida.

O tempo máximo para xogar o Campionato será de 300 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 30 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.

3.- Premios.

O premio consistirá na entrega de dous abonos para poder asistir a todas as sesións de cinemacurtas para cada un dos cinco primeiros xogadores ou xogadoras.

Para recoller o premio será necesario identificarse mediante DNI. Os gañadores ou gañadoras deberán contactar mediante email coa AS-PG no enderezo trivial.gz@as-pg.com para solicitaren o premio. As solicitudes deberán facerse antes do día 6 de novembro ás 15 horas. Pasado ese tempo perderase o dereito a recibir o premio. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido.
Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 

 Posted by at 18:42
Abr 282012
 

O próximo 17 de maio a lingua galega estará de novo nos quiosques a través do semanario Sermos Galiza, un proxecto de comunicación do que a AS-PG tamén forma parte. Por iso, convocamos un campionato de trivial de acordo coas seguintes:

BASES

1. Participantes.

Poderá participar calquera persoa que o desexe con independenciado seu lugar de residencia. Para se inscribir, debe cubrir os datos que se recollen na ficha de inscrición que aparecerá na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com.
O Campionato rexerase polas normas do Trivial.gz.

2.- Inscrición.

O Campionato desenvolverase entre as 15 horas do día 10 de maio e as 15 horas do día 17 de maio de 2012. As datas de inscrición serán entre o 29 de abril e o 9 de maio de 2012.

O nivel de dificultade será de 1 (Fácil) e xogarase con 6 temas.
Haberá dous temas obrigatorios (Ciencia e Cultura e espectáculos)para todos os concursantes, debendo elixir cada xogador ou xogadora os catro restantes no momento de configurar a partida.

O tempo máximo para xogar o Campionato será de 300 minutos.Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 30 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.

    3.- Premios.

O premio consistirá nunha subscrición ao semanario Sermos Galiza segundo a seguinte distribución:

1.- Unha subscrición anual para a persoa que fique no primeiro posto.

2.- Dúas subscricións semestrais para quen ocupe os postos 2º e 3º

3.- Sete subscricións trimestrais para os postos 4º a 10º

Para recoller o premio será necesario identificarse mediante DNI. Os gañadores ou gañadoras deberán contactar mediante email coa AS-PG no enderezo trivial.gz@as-pg.com para solicitaren o premio. As solicitudes deberán facerse antes do 20 de maio de 2012. Pasado ese tempo perderase o dereito a recibir o premio. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido.
Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 Posted by at 11:22