Mar 042012
 

x Xogo de pistas: Castelao e a súa obra

Se desexares participar neste xogo de pistas sobre Castelao deberás enviar un correo a ode@as-pg.com  indicando: Nome e apelidos, Documento de Identidade e correo electrónico. A comunicación deberá realizarse antes do día 16 de marzo.

A AS-PG utilizará só o correo electrónico como medio de comunicación coas persoas participantes. O derradeiro día para enviar a resposta a todas as pistas é o día 29 de marzo. Por se houber algún tipo de problema cos envíos admitiranse as respostas que cheguen até o día 30 sempre que na data e hora do remitente figure unha referencia anterior ás 23:59 horas do día 29 de marzo.
As pistas faranse públicas os días 7, 14 e 21 de marzo no enderezo web: http://formacion.as-pg.com/ , na entrada Con.cursos > Xogo de pistas sobre Castelao.

Para ver o xogo, e participar, deberá acceder como convidado; pedíralle unha chave de acceso e deberá teclear: castelaoas-pg.

Haberá tres premios. A atribución será da seguinte forma.

1.- Un premio de 300 para a persoa que indique correctamente todas as pistas.

2.- Un segundo premio de 200 euros para quen acerte todas menos unha.

3.- Un terceiro premio de 100 euros para quen acerte todas salvo dúas.

Se houber máis de unha persoa que acerte o gañador ou gañadora decidirase por sorteo entre os acertantes de  cada categoría.

En calquera caso, se houber empate terán preferencia as persoas asociadas á as-pg.

Calquer outra cousa non explicitada anteriormente será interpretada e aclarada pola as-pg, non cabendo contra ela ningunha reclamación.

A participación no certame supón aceitar as bases.

A Coruña 1 de marzo de 2012

 Posted by at 13:14
Feb 012012
 

En conmemoración do 125 aniversario do nacemento de Castelao, feito que tivo lugar no recén acabao ano 2011, a AS-PG convoca este campionato de Trivial centrado na figura e obra de Castelao. Nado en Rianxo en 1886 e finado no exilio (Bos Aires) no 1950, Castelao foi un intelectual comprometido coa terra e co país. Na súa persoa reuníanse as facetas de narrador, ensaísta, dramaturgo, debuxante e político galego, chegando a ser a figura máis importante da cultura galega do século XX. Ademais, estudou medicina, pero confesaba: "Fíxenme médico por amor ao meu pai; non exerzo a profesión por amor á humanidade". Polifacético novelista, debuxante, caricaturista, pintor, teórico da arte e político, sempre reflectiu na súa obra o seu compromiso co galeguismo e coa solidariedade.

BASES

   1. Participantes.

Poderá participar calquera persoa que o desexe con independencia do seu lugar de residencia. Para se inscribir, debe cubrir os datos que se recollen na ficha de inscrición que aparecerá na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relaciionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com. O Campionato rexerase polas normas do Trivial.gz.

    2.- Inscrición.

O Campionato desenvolverase entre as 15 horas do día 13 de febreiro e as 15 horas do día 17 de febreiro de 2012. As datas de inscrición serán entre o 1 e o 11 de febreiro de 2012. 

O nivel de dificultade será de 1 (Fácil) e xogarase con 6 temas. Haberá un único tema obrigatorio (Catelao) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os cinco restantes no momento de configurar a partido.

O tempo máximo paa xogar o Campionato será de 300 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 30 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou enfraccións de un minuto.

    3.- Premios.

Establécense 3 premios para os/as 3 primeiros/as clasificados/as. Un 1º premio de 300€, un 2º premio de 200€ e un 3º premio de 100€.

Paa recoller o premio será necesario identificarse mediante DNI. Os gañadores ou gañadoras deberán contactar mediante email coa AS-PG no enderezo trivial.gz@as-pg.com para solicitar o premio. As solicitudes deberán facerse antes do 09 de marzo de 2012. Pasado ese tempo perderase o dereito a recibir o premio. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido. Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 Posted by at 10:40
Abr 142011
 

As Xornadas de Lingua e Literatura son unha actividade que a CIG-ensino e a AS-PG veñen desenvolvendo desde hai vinte e un anos. Nesta edición incorporamos un campionato de trivial que se rexerá polas seguintes

BASES

   1. Participantes.
Poderá participar calquera persoa que o desexe con independencia do seu lugar de residencia. Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparecerá na web do trivial  no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com
O Campionato rexerase polas normas do Trivial.gz.

    2.- Inscrición.
O Campionato desenvolverase entre as 15 horas do día 25 de abril e as 15 horas do día 29 de abril de 2011.  As datas de inscrición serán entre o 14 e o 24 de abril de 2011.
O nivel de dificultade será de 2  (Medio) e xogarase con 6 temas. Haberá dous  temas obrigatorios (Lingua e Literatura e  Rosalía) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os catro restantes no momento de configurar a partida.
O tempo máximo para xogar o campionato será de 240 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 25 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 25 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.

    3.- Premios.
Para este campionato non se consideran premios en metálico. A AS-PG e a CIG-ensino obsequiará cun lote de produtos audiovisuais de produción propia ás persoas que queden na lista final entre o posto 1 e o 10, os dous incluídos. Así mesmo, dentro destes dez primeiros postos, as tres primeiras persoas que figuren inscritas nas Xornadas terán matrícula gratuíta. Os premios entregaranse, nun acto único,  ás 18:30 do día 30 de abril. Pasado ese acto perderase o dereito a recibir o premio.  Para recoller o premio será necesario identificarse mediante DI . A AS-PG contactará mediante correo electrónico cos gañadores ou gañadoras. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido. Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG, non cabendo contra ela ningunha reclamación. A participación no campionato supón a aceptación das bases.

 Posted by at 00:01
Out 242010
 

O Día da Ciencia en Galego é unha xornada dirixida ao mundo do ensino e a toda a sociedade co obxectivo de expresarmos que o galego é unha lingua axeitada para a transmisión do coñecemento científico e tecnolóxico e para divulgar experiencias escolares pensadas e desenvolvidas en galego.O Día da Ciencia en Galego está adicado a Ramón Mª Aller Ulloa, Afonso X e James Clerk Maxwel.

A xornada terá lugar o día 4 de novembro de 2010 e o profesorado, xunto co alumnado, pode participar organizando libremente unha actividade de divulgación adaptada a cada realidade e aos diferentes niveis educativos. A AS-PG, que participa nesta convocatoria, convoca un Campionato de Trivial sob as seguintes

BASES

  • Participantes.

Poderá participar calquera membro da comunidade educativa de Galiza (pais e nais, profesorado ou alumnado de calquera Centro educativo e de calquera nivel, desde o Ensino Infantil ao Secundario, tanto obrigatorio como postobrigatorio e universitario)
Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparecerá na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com.  
O Campionato rexerase polas normas do Trivial.Gz.

  • Inscrición.

O Campionato desenvolverase durante o día 4 de novembro de 2010. As datas de inscrición serán entre o 24 de outubro e o 2 de novembro.
O nivel de dificultade será de 1 (Fácil) e xogarase con 6 temas. Haberá tres temas obrigatorios (Ciencia, Astronomía e No Mundo) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os tres restantes.
O tempo máximo para xogar o campionato será de 180 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 18 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.
 

  • Premios.

Para este campionato non se consideran premios en metálico. A as-pg obsequirá co documental Canto de permanencia ás persoas que queden na lista final entre o posto 1 e o 20, os dous incluídos, sempre e cando o soliciten expresamente e acrediten a súa relación cun centro educativo (como alumnado, profesorado ou pais e nais). Así mesmo, obsequiará con copias de vídeo dos documentais producidos pola as-pg: A danza do planeta Terra, A mensaxe das estrelas, Pesos e medidas e O bosque, a árbore, a vida.

A AS-PG contactará mediante correo electrónico cos gañadores ou gañadoras. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido. Tamén é imprescindíbel  facer constar o número de Documento de Identidade (DI).
Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 Posted by at 17:08
Xan 262010
 

Neste ano 2010 celebramos o 125 aniversario da morte de Rosalía, o primeiro centenario do nacemento de Ricardo Carvalho Calero e de Luís Seoane. Uxío Novoneira é o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas. Todos eles e ela piares da cultura galega actual. A AS-PG levará a cabo ao longo do ano unha serie de iniciativas tendentes a divulgar e popularizar a obra destes autores e autora.

A primeira iniciativa é esta nova edición do concurso Procurando poema e poeta.

Durante os meses de febreiro, marzo, abril e maio imos presentar un texto dun destes autores combinado con outros dous textos de poetas contemporáneos. Haberá catro probas consistentes en recompor os textos sabendo que un destes textos será de Rosalía, Carvalho, Seoane ou Novoneira e os outros dous que aparecerán misturados con este serán de outros dous autores ou autoras. Publicaranse neste enderezo, onde tamén aparecerán as Bases. Para entrar pode facelo como usuario/a rexistrado ou como convidado/a.

Para quen consiga recompor todos os textos (as catro probas) haberá un premio de 350€. Se ademais esa persoa é socio ou socia da AS-PG ese premio será de 450 (podes aproveitar e asociarte)

Poderán participar tamén neste concurso, ademais de persoas a título individual, os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística dos centros escolares. Neste caso a persoa responsábel do equipo realizará a inscrición indicando que é en nome do equipo. Para iso deberá enviar un correo a webquests@as-pg.com e o correo remitente deberá ser o do centro educativo. No caso de resultar gañador un Equipo de Normalización e Dinamización o premio será considerado como se dun socio ou unha socia da AS-PG se tratar, isto é 450€.

O período de inscrición está aberto desde o 27 de xaneiro ao 27 de febreiro. Pasado ese día non se admiten máis inscricións. Para participar é imprescindíbel facer a inscrición previa, quer enviando un correo a webquests@as-pg.com quer facendo a inscrición no enlace http://www.as-pg.com/teleformacion/ e seguindo as indicación que van aparecendo

 Posted by at 11:55
Dec 122009
 

O 17 de decembro de 1483 foi axusticiado en Mondoñedo o Mariscal Pardo de Cela. En lembranza daquel feito convocamos este campionato. (Máis información sobre Pardo de Cela.)

 

Participantes.

Poderán participar neste campionato todas as persoas que o desexen con independencia do seu lugar de residencia.  Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparece na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com. O Campionato rexerase polas normas do Trivial.Gz. 

O Campionato desenvolverase entre o 17 de decembro  e o 9 de xaneiro. As datas de inscrición serán entre o 12 e o 16 de decembro de  2009.
O nivel de dificultade será de 2 (medio) e xogarase con 6 temas. Haberá tres temas obrigatorios (Historia, literatura e Xeografía) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os tres restantes.
O tempo máximo para xogar o campionato será de 300 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 30 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.
Premios.
Establécense 10 premios para os 10 primeiros clasificados. Cada un deles recibirá un disco de Cancións para Antía ademais do CD Arte Barroca ou o disco Os Soños na Gaiola, editados pola AS-PG.Así mesmo, a persoa que finalice en primeiro lugar recibirá un reproductor de MP4 e un libro sobre o Mariscal.
Para recoller o premio será necesario identificarse mediante DNI. Os gañadores ou gañadoras deberán contactar mediante email coa AS-PG no enderezo trivial.gz@as-pg.com para  solicitar o premio. As solicitudes deberán facerse antes do 31 de xaneiro de 2010. Pasado ese tempo perderase o dereito a recibir o premio.  A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido.
Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 Posted by at 17:11
Xuñ 252009
 

Finalizado o prazo para enviar a solución do concurso estes son os
resultados: Participaron, previa inscrición,  un total de 78 persoas.
Enviaron os textos correctamente recompostos e identificados autor e
autora 6 persoas.  Desas 6, tres son socias da as-pg.
Segundo as
bases teñen preferencia e en caso de empate, como é o caso, decídese
por sorteo. Establecemos un sorteo en combinación co sorteo da ONCE e a
gañadora final foi Mercedes Espiño.

 

 A solución

Normal
0

false
false
false

GL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Táboa normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

A autora dun poema é Marica Campo, o poema número 11 do seu libro Pedinche luz prestada
 
Aquilo era música sagrada
e era o teu ritual de
carne e ósos,

de seda azul, de viños
xenerosos,

baixo os dedos da tecla
aloumiñada.

 
A tarde xa estaba
demediada,

enteiros e a medrar os
pulos nosos,

os sons era cadora máis
fermosos

e a melodía doce e
afinada.

 
Polos vitrais entrou unha
luz maina

ateigada de sono e de
tristura

e a música cesou naquela
andaina.

 
Despois fomos das notas na
procura

-moi suavemente como unha
anaina-

pero xa non tiñamos
partitura.

 
O autor do outro poema é Manuel María, o poema é o número 6 do seu libro As lúcidas lúas do outono
 
As xerfas musicais das
deslembranzas,

puras, tremelantes e
lonxanas,

son brancas como o medo,
o silencio, o arrepío e a
morte.

No fondo do noso ser máis
fondo

déixannos, para sempre,
un fondo desasosego
misterioso

que xa non podemos
deslembrar

nin coñecer. E poñen,
na desamparada flor da
nosa vida,

unha beleza lene, leda e
anguriada.


 Posted by at 00:00
Abr 182009
 

Cancións para Antía é un disco baseado en letras de Xosé Lois Seixo (agás dúas) interpretado polo propio autor como primeira voz, Xaquín Facal como 2º voz e que conta coa colaboración do Coro de Nenos Cantores da Orquestra Sinfónica de Galicia. O disco vai acompañado dunha proposta didáctica que abranxe as etapas educativas 0-3, 3-6 así como o primeiro e segundo ciclo de primaria e que estará dispoñíbel na nosa web a partir do 27 de abril na entrada RECURSOS > Aula virtual > Unidades didácticas >

BASES  DO CAMPIONATO

Participantes.

Poderán participar neste campionato todas as persoas que o desexen con independencia do seu lugar de residencia.  Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparece na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com. O Campionato rexerase polas normas do Trivial.Gz. 
O Campionato desenvolverase entre o 1 e o 15 de maio de 2009. As datas de inscrición serán entre o 18 e o 30 de abril de 2009.
O nivel de dificultade será de 1 (baixo) e xogarase con 6 temas. Haberá tres temas obrigatorios (Música, Lingua e Literatura, Xeografía) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os tres restantes.
O tempo máximo para xogar o campionato será de 240 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 24 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.
Premios.
Establécense 10 premios para os 10 primeiros primeiros clasificados. Cada un deles recibirá un disco de Cancións para Antía ademais do CD Arte Barroca ou o disco Os Soños na Gaiola, editados pola AS-PG.
Para recoller o premio será necesario identificarse mediante DNI. Os gañadores ou gañadoras deberán contactar mediante email coa AS-PG no enderezo trivial.gz@as-pg.com para  solicitar o premio. As solicitudes deberán facerse antes do 31 de maio. Pasado ese tempo perderase o dereito a recibir o premio.  A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido.
Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.
 
 

 Posted by at 12:56
Dec 232008
 

Entre os meses de novembro de 2008 e xaneiro de 2009, en conmemoración do 90 aniversario da Asemblea Nacionalista de Lugo, organizadas pola Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo e pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG) tivo lugar a ciclo A Galiza das Irmandades, unha perspectiva actual, ciclo que finaliza o día 31 de xaneiro. Coincidindo co final do ciclo de conferencias convocamos este campionato de trivial, que se rexe polas seguintes bases.

BASES 

Participantes.

Poderán participar neste campionato todas as persoas que o desexen con independencia do seu lugar de residencia. Para recoller o premio será necesario identificarse mediante DNI. Os premios entregaranse o 31 de xaneiro de 2009 en Lugo durante o acto: Lugo desde os nosos ollos. Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparecerá na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com. O Campionato rexerase polas normas do Trivial.Gz. O gañador ou gañadora será a persoa que, finalizado o campionato, figure no posto número 1 e con máis puntos na clasificación. Para este campionato non se considera máis que un único premio.

 

O Campionato desenvolverase entre o 15 e o 22 de xaneiro de 2009

As datas de inscrición serán entre o 28 de decembro de 2008 e o 13 de xaneiro de 2009.

O nivel de dificultade será de 2 (Medio) e xogarase con 6 temas. Haberá tres temas obrigatorios (Historia, Lingua e Literatura, Xeografía) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os tres restantes.

O tempo máximo para xogar o campionato será de 240 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 24 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.
Premios.

Establécese un único premio consistente nunha estadía de dúas noites (a do 30 de xaneiro e a do 31 de xaneiro) no Hotel Méndez Núñez de Lugo (onde tivo lugar a Asemblea de 1918). Así mesmo, a persoa gañadora recibirá 150 € que lle serán entregados o día 31 de xaneiro, ás 10 horas, durante a derradeira das actividades do Ciclo A Galiza das Irmandades. O gañador ou gañadora deberá asistir a esta actividade, dispoñendo do resto do tempo da súa estadía en Lugo como quixer.
A AS-PG contactará mediante correo electrónico cos gañadores ou gañadoras. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido. Tamén é imprescindible facer constar o DNI. Calquera cuestión
non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 Posted by at 17:14
Dec 012008
 

Museos Científicos Coruñeses (=mc2) é unha institución creada polo Concello da Coruña para a divulgación da ciencia. Concientes de que este labor tamén se pode facer desde o tempo de ocio e lecer, convocamos este I Campionato de Trivial, que se rexe polas seguintes bases.

BASES

Participantes.
Poderán participar todos os alumnos e alumnas matriculados en calquera Centro Escolar de Galicia no Ensino Primario e Secundario, tanto obrigatorio como posobrigatorio.
Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparecerá na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com.  
O Campionato rexerase polas normas do Trivial.Gz. O gañador ou gañadora será a persoa que, finalizado o campionato, figure no posto número 1 e con máis puntos na clasificación. Para este campionato non se considera máis que un único premio.

Inscrición.

O Campionato desenvolverase entre o 15 e o 25 de xaneiro de 2009. As datas de inscrición serán entre o 10 de decembro de 2008 e o 13 de xaneiro de 2009.
O nivel de dificultade será de 1 (Fácil) e xogarase con 6 temas. Haberá un tema obrigatorio (Ciencia) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os cinco restantes.
O tempo máximo para xogar o campionato será de 240 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 24 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.
 
Premios.
Establécese un único premio consistente nunha visita aos museos científicos coruñeses para trinta alumnos e alumnas do centro ao que pertenza o gañador ou gañadora, facéndose cargo os Museos dos gastos de desprazamento así como das entradas. A visita farase no mes de febreiro, en día previamente concertado. Os museos científicos farán entrega de un obsequio sorpresa á persoa gañadora do campionato e dun obxecto-recordo aos demais participantes.

A AS-PG contactará mediante correo electrónico cos gañadores ou gañadoras. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido. Tamén é imprescindible facer constar o DNI.
Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 Posted by at 23:00