Categories

Archive

Agrega

Agrega é un proxecto que  pretende xuntar os esforzos de xeración e aplicación de contidos dixitais curriculares en liña que veñen desenvolvendo as Administracións públicas e o sector privado, e sentar as bases para potenciar a participación de ambos os Read more ›

O clamor da rebeldía

Baixo o título O Clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, a editorial Sotelo Blanco publica este traballo de María Pilar García Negro que propón a consideración de Rosalía como inauguradora do ensaio, como xénero literario, na literatura  Read more ›

Galicia Encantada

Galicia é un país habitado por homes e mulleres de carne e óso pero tamén por seres que bulen nun mundo fantástico ou encantado, pero tan real coma o outro. Aquí atoparás a historia da Galicia imaxinaria, mitos, lendas, ritos, Read more ›

Proxecto Terra

O Proxecto Terra  ten como obxectivo contribuír a que os cidadáns perciban a arquitectura e o territorio como piares básicos da nosa cultura.  Partindo do convencemento de que este obxectivo nunca se logrará acadar se non conseguimos que o feito Read more ›

Patrimonio Cultural Galego

O patrimonio cultural de Galicia comprende os bens mobles, inmobles e inmateriais de interese artístico, histórico, arquitectónico, paleontolóxico, arqueolóxico, etnográfico, científico e técnico, ademais do patrimonio documental e bibliográfico, os conxuntos urbanos, os lugares etnográficos, os xacementos e zonas arqueolóxicas, Read more ›

Arquivos de Galicia

Arquivos de Galicia é un  proxecto de incorporación a un sistema de xestión documental en rede de Arquivos. Conta cos seguintes centros: Arquivo Central da Consellería de Cultura (Santiago de Compostela) Arquivo Xeral da Xunta de Galicia (Santiago de Compostela) Read more ›