Daquelas que cantan

Daquelas que cantan as pombas i as frores
todos din que teñen alma de muller,
pois eu que n’as canto, Virxe da Paloma,
¡ai!, ¿de que a terei?

 

Pode escoitar o poema recitado na voz de Marina Mayoral nesta ligazón

Previous Post
Leave a comment

1 Comment

  1. Usuario3

     /  3 de Abril de 2009

    así foi como eu fiquei a primeira vez que lin o poema.. sen palabras; é unha maneira de espirse diante dun público, eminentemente masculino,tan audaz que sobrecolle.