Ando buscando meles e frescura

 - XIX -
Ando buscando meles e frescura
para os meus labios secos,
i eu non sei como atopo nin por onde,
queimores e amarguexos.
Ando buscando almibres que almibaren
estos meus agres versos,
i eu non sei como, nin por onde, sempre
se lles atopa un fero.
I o ceo e Dios ben saben
non teño a culpa deso;
¡ai!, sin querelo, tena
o lastimado corazón enfermo.
Next Post
Comments are closed.