Out 142008
 

Ven polo camiño claro;
non me veñas pola sombra
Que quero ver os teus pasos
Namorados.

Ven polo camiño certo;
Os camiños do amor
Coma os sendeiros do canto
Débense facer dereitos.

Fonte, Ramiro (1995): Luz do mediodía (A Coruña: Espiral Maior)

Rodrigo Romaní

 Posted by at 19:49

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)