admin

Abr 142012
 

NA MATRICIAL GALIZA, SEMPRE TÚA,
que dend-a Torre d’Hercules ao Miño
un facho acenderá por cada illa,
cando ti volvas pol-o mare;
de toxo unha fogueira en cada monte,
cando ti volvas pol-o mare;
dos castros na coróa unha cachela,
cando ti volvas pol-o mare;
unha loura candea en cada pino,
cando ti volvas pol-o mare;
o seu cirio de frouma os alciprestes,
cando ti volvas pol-o mare;
luces de ardora branca en cada mastro,
cando ti volvas pol-o mare;
un farol mariñeiro en cada dorna,
cando ti volvas pol-o mare;
veliñas â xanela en cada casa,
cando ti volvas pol-o mare;
e as pérolas das bágoas derramadas,
cando ti volvas pol-o mare,
cando ti volvas pol-o mare…

Paz Andrade, Valentín (1955). Pranto matricial (Buenos Aires: Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires)

2naFronteira nova pestana ou xanela (2012) En

 Posted by at 18:39
Nov 062010
 
[V]ou-m’ eu, fremosa, pera ‘l-rey:
por vós, u fôr’, penad’ irey
[d’] amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
por vós, senhor, d’ amor, [d’ amor].
Vou-m’ eu a la corte a morar:
por vós, u fôr’ , ey a penar
d’ amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
[por vós, senhor, d’ amor, d’ amor].
E se vos non vir, que farey?
Cuydand’ en vós, morrer-vos-ey
d’ amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
[por vós, senhor, d’ amor, d’ amor].

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia).

Uxía Senlle

 Posted by at 18:14
Dec 072007
 

A dona que eu am’e tenho por senhor
amostrade-mi-a, Deus, se vos em prazer for,
se nom dade-mi-a morte.

A que tenh’eu por lume d’estes olhos meus
e por que choram sempre, amostrade-mi-a, Deus,
se nom dade-mi-a morte.

Essa que vós fezestes melhor parecer
de quantas sei, ai Deus!, fazede-mi-a veer,
se nom dade-mi-a morte.

Ai, Deus! qui mi-a fezestes mais ca mim amar,
mostrade-mi-a u possa com ela falar,
se nom dade-mi-a morte.

Pena, Xosé Ramón (1986), Literatura galega medieval, T. II Antoloxía (Barcelona: Sotelo Blanco

Amancio Prada (1980)

 Posted by at 22:28