Xul 052010
 

Baixo o título O Clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo, a editorial Sotelo Blanco publica este traballo de María Pilar García Negro que propón a consideración de Rosalía como inauguradora do ensaio, como xénero literario, na literatura  galega contemporánea. O libro foi, ademais, Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. A autora analiza os prólogos de Cantares Gallegos e de Follas Novas, demostrando o seu carácter de obras que van moito para alén dos prólogos ao uso.

 Posted by at 00:00

Sorry, the comment form is closed at this time.