Abr 142011
 

As Xornadas de Lingua e Literatura son unha actividade que a CIG-ensino e a AS-PG veñen desenvolvendo desde hai vinte e un anos. Nesta edición incorporamos un campionato de trivial que se rexerá polas seguintes

BASES

   1. Participantes.
Poderá participar calquera persoa que o desexe con independencia do seu lugar de residencia. Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparecerá na web do trivial  no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com
O Campionato rexerase polas normas do Trivial.gz.

    2.- Inscrición.
O Campionato desenvolverase entre as 15 horas do día 25 de abril e as 15 horas do día 29 de abril de 2011.  As datas de inscrición serán entre o 14 e o 24 de abril de 2011.
O nivel de dificultade será de 2  (Medio) e xogarase con 6 temas. Haberá dous  temas obrigatorios (Lingua e Literatura e  Rosalía) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os catro restantes no momento de configurar a partida.
O tempo máximo para xogar o campionato será de 240 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 25 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 25 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.

    3.- Premios.
Para este campionato non se consideran premios en metálico. A AS-PG e a CIG-ensino obsequiará cun lote de produtos audiovisuais de produción propia ás persoas que queden na lista final entre o posto 1 e o 10, os dous incluídos. Así mesmo, dentro destes dez primeiros postos, as tres primeiras persoas que figuren inscritas nas Xornadas terán matrícula gratuíta. Os premios entregaranse, nun acto único,  ás 18:30 do día 30 de abril. Pasado ese acto perderase o dereito a recibir o premio.  Para recoller o premio será necesario identificarse mediante DI . A AS-PG contactará mediante correo electrónico cos gañadores ou gañadoras. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido. Calquera cuestión non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG, non cabendo contra ela ningunha reclamación. A participación no campionato supón a aceptación das bases.

 Posted by at 00:01

Sorry, the comment form is closed at this time.