Nov 292020
 

E quen mellor para pechar esta serie de vídeos sobre Carvalho que a voz do propio autor?

O video recolle 38 minutos da entrevista que, por encargo da AS-PG e durante case tres horas, realizou a Carvalho Calero Francisco Salinas e que permanecía, videograficamente falando, inédita. A entrevista foi feita en 1989 e é, con toda seguridade, a derradeira entrevista dada por Carvalho que morreu en 25 de marzo de 1990.

Este vídeo forma parte das XXIX Xornadas de lingua e literatura organizadas pola CIG e a AS-PG. Ambas as organizacións poñen en aberto os materiais das mesmas.

Nov 252020
 

O xurado do X Certame de Curtas da AS-PG formado por

 • Roi Carballido, produtor Filmika Galaika
 • Anxa González Refoxo, catedrática de Lingua e Literatura Galega e guionista
 • José María Rodríguez Armada, proxeccionista e restaurador no CGAI-Filmoteca de Galicia

Acordou por unanimidade declarar finalistas desta X edición do Certame

 1. Na categoría Mellor Curta da X edición

CATRO ESCENAS DUNHA VILA, Xoán Fernández Diz

POETISAS DE SEU, Omar Rabuñal

ZONAS DE TRÁNSITO, Marcos Nine

 1. Na categoría Centros de Ensino

CARVALHO CALERO. LETRAS GALEGAS 2020, Sabela Fernández e Maca Rocamonde (IES ARZÚA)

CATOIRA STYLE, Olalla Otero Payno (CPI PROGRESO-CATOIRA)

FIESTRA Ô MAR E Â CIBDADE. CARVALHO CALERO, Luz Beloso (IES MARÍA SOLIÑO)

O acto de entrega de premios terá lugar o día 9 de decembro. Será retransmitido de maneira virtual debido á situación sanitaria.

Nesta bitácula publicaremos a maneira de unirse a dita entrega.

Nov 182020
 

Curtas admitidas no X Certame de Curtas AS-PG

CATEGORÍA XERAL

NADA, Xandra Táboas Martínez

PÁXARO MOURO, Álvaro Liste

POETISAS DE SEU, Omar Rabuñal

HOME CON CADELA, Eva Alonso

NON EXISTE A MORTE, M.ª José Pérez

RETICÊNCIAS, Xosé Antón Moure

CATRO ESCENAS DUNHA VILA, Xoán Fenández Diz

BAGAGEM, Alaska M. Lueiro

XELA ARIAS. POETA NAS MARXES, Beatriz Pereira Expósito

ZONAS DE TRÁNSITO, Marcos Nine

PARA SEMPRE MALEVICH, Antón Veiga

O XARDINEIRO DOS INGLESES, Aarón Vilariño

LONGA NOITE DE PEDRA, Aarón Vilariño

O CABALO DE ALBERTE MERLO, Aarón Vilariño

CATEGORÍA CENTROS DE ENSINO

CARVALHO CALERO. LETRAS GALEGAS 2020, Sabela Fernández e Maca Rocamonde (IES ARZÚA)

CATOIRA STYLE, Olalla Otero Payno (CPI.PROGRESO-CATOIRA)

FIESTRA Ô MAR E Â CIBDADE. CARVALHO CALERO, Luz Beloso (IES MARÍA SOLIÑO)

Comisión organizadora:

Patricia Varela

Carme Vilariño

Xuñ 042020
 

I.- ORGANIZACIÓN
O Certame de Curtas da AS-PG é un evento organizado e xestionado pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega nun apoio ao audiovisual como forma de comunicación e divulgación da lingua e literatura galega.
As curtas admitidas a concurso e as curtas finalistas daranse a coñecer no enderezo http://bitaculas.as-pg.gal na entrada Curtas AS-PG.


II.- TEMÁTICA
As curtas xirarán ao redor da literatura, interpretando ou explorando calquera texto de calquera época da Literatura Galega.
A modalidade en que se presenten os traballos é libre: videocreacións, curtametraxes, videoclips… e admitirase calquera técnica de elaboración. As curtas presentadas levarán incluído un espazo de créditos.

III. NORMAS DE PARTICIPACIÓN

 1. Poderán optar aos premios as curtas rodadas en calquera sistema de gravación (cine, vídeo…), inéditas ou que fosen estreadas entre o 1 de setembro de 2018 e o 13 de novembro de 2020.
 2. As obras poderán enviarse por wetransfer a informacion@as-pg.gal ou en DVD. O formato de exportación debe ser preferentemente .mp4, .mov ou .avi.
  No caso de ser en DVD deberán enviarse ou presentarse no enderezo:
  Asociación Socio-Pedagóxica Galega
  X Certame Curtas AS-PG
  Rúa Laracha, 9 baixo
  15010 A Coruña
 3. Prazo: as curtas deberán ser recepcionadas na AS-PG antes das 14 horas do 13 de novembro de 2020.
 4. A duración non excederá en ningún caso os 30 minutos, créditos incluídos.
 5. O idioma (audio e texto) das obras presentadas será o galego.
 6. Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.
 7. O material enviado ao inscribirse non será devolto.
 8. Os vídeos participantes na Categoría Centros de Ensino poderán ser difundidos a través da páxina web da AS-PG e das súas redes sociais.

IV. CATEGORÍAS

Categoría xeral Mellor Curta X edición.

Categoría Centros de Ensino X edición.
A mesma obra só poderá participar nunha única categoría que será indicada na ficha de inscrición.

V. PREMIOS

Categoría xeral
– Premio á Mellor Curta X edición de Curtas AS-PG, dotado de 1.500€ + Diploma.
– 2º Premio dotado con 750€ + Diploma.

Categoría Centros de Ensino
– 1º Premio, dotado con 1.000€ + Diploma.
– 2º Premio, dotado con 500€ + Diploma

VI. INSCRICIÓN
Os/As participantes deberán enviar a seguinte documentación:

Ficha de inscrición con todos os campos cubertos. No caso de presentar máis dunha obra deberanse enviar tantas fichas como obras.

Na Categoría Xeral, fotocopia do DNI do director/directora, ou calquera membro responsable da obra.

Na Categoría Centros de ensino, fotocopia do DNI do director ou directora do centro.

Ficha de inscrición webentrada Curtashttp://bitaculas.as-pg.gal/blog/2013/10/28/iv-certame-curtas-para-rosalia/inscricion/

Poderá ser enviada por correo electrónico a informacion@as-pg.gal ou a
Asociación Socio-Pedagóxica Galega
X Certame Curtas AS-PG
Rúa Laracha, 9 baixo
15010 A Coruña


VII. XURADO
A AS-PG, como entidade organizadora deste evento, nomeará un xurado que estará composto por persoas de recoñecido prestixio no mundo da literatura e do audiovisual. O xurado designará un máximo de tres obras finalistas en cada unha das categoría. Entre eses finalistas estará a gañadora.
Así mesmo designará unha Comisión Organizadora encargada de recepcionar as obras e avaliar a adecuación ás bases.
Calquera cuestión referida á interpretación e aclaración das bases corresponde á Organización, non cabendo contra ela ningunha reclamación.
Tanto a composición da Comisión Organizadora como a do Xurado, faranse públicos no enderezo web http://bitaculas.as-pg.gal na entrada Curtas AS-PG.
O ditame do xurado é inapelable.

VIII. ENTREGA DE PREMIOS
As obras gañadoras daranse a coñecer no Acto de entrega de premios que terá lugar en decembro de 2020. A data e lugar serán publicados na páxina web da AS-PG. Neste acto é obrigada a presenza, en representación das obras, dalgún dos membros das curtas finalistas. A non presenza será motivo da perda do importe económico do premio (no caso de a obra resultar premiada), mais non do premio en si.


IX. RESPONSABILIDADE
A persoa representante da obra será a única responsable legal da curta.
As obras admitidas poderán ser emitidas naqueles actos sen ánimo de lucro organizados para a promoción do Certame.
A participación neste certame supón a aceptación plena destas bases.


A Coruña, abril de 2020

 Posted by at 08:24