Nov 262008
 

Un artigo de Ermidas Valencia

Vivimos nun sistema que trata de  nos  educar de xeito diferente segundo sexamos homes ou mulleres.
 
Só temos que follear un catálogo de xoguetes, dos que estes días chegan ás nosas caixas de correo, para decatármonos  de  que ,  xa desde ben novos, temos que adestrar   naqueles oficios ou labores domésticos, para os que parecemos predestinados e predestinadas.
 
Sempre as nenas protagonistas do ámbito privado: coidado de crianzas e doentes, ou cociñeiras. Preocupadísimas polo seu  aspecto físico, pola beleza e a estética persoal.
 
As mulleres, sempre ideais de beleza, temos que estar e aparentar estar perfectas. Mentres os nenos constrúen barcos, pilotan avións, viaxan ao espazo ou  se pelexan contra o maligno, as nenas deben aprender a estar belas ou a ser futuras nais responsábeis.
 
Esta predisposición tamén marca como temos que falar as mulleres. En contextos monolingües, as mulleres sempre fan un uso do idioma máis coidado  e deixan os palabróns  para o sexo masculino.
 
No caso galego,  en que existen dúas linguas, unha de prestixio e outra, que durante anos foi a lingua á que o poder consideraba lingua dos pobres e incultos, non fai falta que expliquemos cal foi a lingua que se procurou para as mulleres.  Para que unha muller subise máis doadamente algúns chanzos na escala social, cumpría abandonar o galego  e cambialo polo idioma do imperio.

O 25 de novembro, día en que a sociedade reflexiona sobre a violencia que se exerce sobre as mulleres, queremos reivindicar que existen moitos tipos de violencia e que todos deben ser desterrados.
 
Temos que mudar a sociedade patriarcal  en que vivimos, que educa  as  nenas para que manteñan unhas regras de xogo inxustas e discriminatorias e que condena as mulleres ao traballo invisíbel para as cifras macroeconómicas.
 
Temos que mudar un sistema que condena a millóns de mulleres á pobreza extrema e que segue condenando, ás galegas que queren ser ben tratadas polos poderes establecidos, a mudar de idioma, deixar de usar a súa lingua materna e educar os seus fillos e fillas en español en nome do progreso social.
 

 Posted by at 17:00

Sorry, the comment form is closed at this time.