Dec 232008
 

Entre os meses de novembro de 2008 e xaneiro de 2009, en conmemoración do 90 aniversario da Asemblea Nacionalista de Lugo, organizadas pola Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo e pola Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG) tivo lugar a ciclo A Galiza das Irmandades, unha perspectiva actual, ciclo que finaliza o día 31 de xaneiro. Coincidindo co final do ciclo de conferencias convocamos este campionato de trivial, que se rexe polas seguintes bases.

BASES 

Participantes.

Poderán participar neste campionato todas as persoas que o desexen con independencia do seu lugar de residencia. Para recoller o premio será necesario identificarse mediante DNI. Os premios entregaranse o 31 de xaneiro de 2009 en Lugo durante o acto: Lugo desde os nosos ollos. Para se inscribir, debe cubrir o datos que se recollen na ficha de inscrición  que aparecerá na web do trivial no momento de se convocar o campionato. No caso de non ser aínda usuario do Trivial debe cubrir a ficha de rexistro. Para calquera dúbida relacionada con este tema pode contactar a través do correo trivial.gz@as-pg.com. O Campionato rexerase polas normas do Trivial.Gz. O gañador ou gañadora será a persoa que, finalizado o campionato, figure no posto número 1 e con máis puntos na clasificación. Para este campionato non se considera máis que un único premio.

 

O Campionato desenvolverase entre o 15 e o 22 de xaneiro de 2009

As datas de inscrición serán entre o 28 de decembro de 2008 e o 13 de xaneiro de 2009.

O nivel de dificultade será de 2 (Medio) e xogarase con 6 temas. Haberá tres temas obrigatorios (Historia, Lingua e Literatura, Xeografía) para todos os concursantes debendo elixir cada xogador ou xogadora os tres restantes.

O tempo máximo para xogar o campionato será de 240 minutos. Transcorrido este tempo, se un concursante desexar continuar, poderá mercar tempo até un máximo de 24 minutos. Por cada minuto que compre deberá aboar 50 puntos, que lle serán descontados no momento de facer a compra. O tempo pode compralo todo xunto ou en fraccións de un minuto.
Premios.

Establécese un único premio consistente nunha estadía de dúas noites (a do 30 de xaneiro e a do 31 de xaneiro) no Hotel Méndez Núñez de Lugo (onde tivo lugar a Asemblea de 1918). Así mesmo, a persoa gañadora recibirá 150 € que lle serán entregados o día 31 de xaneiro, ás 10 horas, durante a derradeira das actividades do Ciclo A Galiza das Irmandades. O gañador ou gañadora deberá asistir a esta actividade, dispoñendo do resto do tempo da súa estadía en Lugo como quixer.
A AS-PG contactará mediante correo electrónico cos gañadores ou gañadoras. A este fin, na ficha de inscrición, debe indicarse un correo electrónico válido. Tamén é imprescindible facer constar o DNI. Calquera cuestión
non expresa nestas bases será aclarada e interpretada pola AS-PG.

 Posted by at 17:14

Sorry, the comment form is closed at this time.