Feb 282010
 

Hoxe, todas nos chamamos Nélida. Todas podemos relatar que sufrimos algún día, ou moitos, a discriminación patriarcal que aínda domina esta sociedade enferma, unha discriminación da que non albiscamos o punto final. Mais hoxe Nélida represéntanos a todas, pois asumiu loitar polos seus dereitos e antepuxo as necesidades da súa cativa ao medo a perder o posto de traballo. Con seguridade, Nélida imaxinaba este traxecto, as mulleres sabemos que esixirmos os nosos dereitos pode levarnos a perder o traballo , mais sabía tamén que o que estaba a reclamar era nin máis, nin menos ca un dereito recollido na lexislación, algo que lle corresponde e que non tería nin sequera que demandar. 

Unha vez máis, o papel foi papel mollado e a empresa de autobuses Hedegasa decidiu conmemorar o día da muller traballadora despedindo a esta condutora. Desde hai meses veu pretextando diferentes argumentos para impedir que Nélida exercese os seus dereito e procurar que abandonase a empresa. A pesar da lexislación vixente, houbo que recorrer aos tribunais que lle deron a razón á traballadora e lle lembraron á empresa que existían as condicións para dar cumprimento aos seus dereitos.

Deberíamos estar a falar dun situación pretérita, de algo que non acontece xa, mais non, falamos de febreiro de 2010. E así, malia ter pasado xa 43 anos, a filla de Nélida e eu mesma compartimos unha circunstancia común, a de ser empregadas como causa de despedimento das nosas nais. Mais, unha cousa é falar de que en 1966 a única empregada da limpeza dun centro de traballo de Vigo se vise obrigada a deixar o seu traballo por mor da crianza da súa filla, un traballo absolutamente precario, sen contrato, nin cotizacións á seguridade social, e outra moi diferente dicir que en 2010, e cunha lexislación que regula os dereitos ligados ao nacemento dunha filla ou fillo, unha empresa acabe por despedir a unha traballadora, facendo caso omiso da lexislación vixente e sen que a Administración para a que realiza parte dos servizos diga unha soa palabra. Porque é resaltábel sinalar que esta empresa traballa, entre outras, para a Consellaría de Educación.

Nélida terá que seguir reclamando. E sabe que terá o noso apoio. A súa travesía do deserto é fundamental para todas e todos, é unha contestación ás empresas que se negan a cumprir a lexislación porque buscan única e exclusivamente o seu lucro particular, procurando o sometemento dos seus traballadores e traballadoras. Empresas que, como Hedegasa, practican a represión na procura da máis moderna escravitude: traballadoras e traballadores mudos e castrados que temen reclamar os seus dereitos. É o seu mecanismo para vulnerar os dereitos da negociación colectiva, para impoñer o seu criterio, para seguir dominando.

Eu aplaudo a valentía de Nélida e digo que está a loitar por todas as mulleres e, tamén, polos dereitos das fillas e dos fillos a ter preto de si ás súas nais e aos seus pais. Cando reclamamos a extensión dos permisos de maternidade, de paternidade, de lactación, estamos, dalgunha maneira, a reclamar os dereitos dos que van nacer, das nenas e dos nenos de hoxe e de mañá, a nosa propia continuidade, xa que, como hoxe mellor que nunca podemos comprobar, só unhas boas condicións de protección da maternidade propician un mantemento dos índices de natalidade, que logo nos din que son necesarios.

Algo me proe aquí dentro, se cadra a memoria do leite triste da miña nai, de tantas nais que aleitaron ás súas fillas perdendo na batalla da historia. Por iso hoxe desexamos, por enriba de todo, que Nélida triúnfe.

 Posted by at 17:41
Feb 252010
 

Provoca mágoa e cabreo observar como, en momentos críticos, algunhas institucións recorren ao narcótico localista para confundir e desorientar as masas (así consideran o pobo). De forma premeditada encamíñanas por vieiros suicidas, despistándoas sobre as verdadeiras causas dos problemas e a respeito das alternativas para elas beneficiosas. Fano en nome dos intereses da cidade, da vila ou concello propio. Exasperan un localismo asentado nun individualismo primario, escravo dunha agresiva e acrítica emotividade, que se alimenta da frustración e que se proxecta contra o próximo, o irmán, o compatriota. O españolismo ?os poderes reais a prol da subordinación da Galiza, da eliminación da súa capacidade e coesión políticas- xoga sempre con este poderoso factor de descomposición nacional, colectiva. Emprégano especialmente en contextos conflitivos, de confrontación entre necesidades e intereses internos e deseños externos. Pretenden así enfraquecer a reivindicación, a demanda, a necesidade nacional galega, dividindo a súa forza.

Desde unha óptica analítica de compromiso co futuro do noso país, resulta penoso comprobar o cinismo demagóxico dun alcalde que, cando foi ministro do Goberno de España, se caracterizou pola indiferencia e marxinación máis absoluta de Galiza e de Vigo, en particular, axitando agora sen pudor, con mentiras e prexuízos, un localismo intoxicador, proxectado contra os de dentro, que agacha a súa sicaria mansedume coas consignas de Madrid. Que veracidade e a quen aproveita a consigna de que os males de Vigo proveñen da Coruña ou a de que os do norte queren roubar aos do sur? Que maneira máis perturbadora e tribal de despistar sobre as verdadeiras causas dos males que afectan a toda Galiza! Que forma máis ruín de agachar onde están os verdadeiros responsábeis! Como para lembrar aqueles versos rosalianos, hoxe día do seu nacemento: " I estes mals que nos afrixen/ din que todos veñen dela?/!Mais sucede nesta vida/ que os que teñen culpa non a levan!".

Os orquestradores do localismo adoran o becerro de ouro e militan na fobia anti-galega. Conténtanse, eis o seu entusiasmo español, con seren beneficiarios individuais das migallas que, como mendicantes, poidan apañar após a suculenta papatoria do botín polos de fóra. Chove sobre mollado: o alcalde incendiario segue o ronsel do coruñesismo que aleitou o seu correlixionario do norte, hoxe embaixador no Vaticano, tan funesto para as clases populares da cidade e para Galiza. Por certo, que papelón o dun partido que se especializa en alentar estes monstros! Que descarada manipulación, ao servizo dun partidismo sucursalista sempre, a verborrea de Caballero e Losada competindo por veren quen bota máis leña ao lume da exasperación localista no tema do futuro das nosas caixas de aforros!

Porén, a chave está nas reveladoras manifestación sobre esta cuestión do secretario xeral da sucursal galega, o señor Pachi, cando, todo auto-suficiente, afirma: "algúns pensan que viven nunha aldea gala, estamos nun mundo globalizado". Naturalmente non quería desacreditar os seus tan cínicos como demagogos alcaldes. Non. Atacaba os que defendemos as aspiracións de Galiza como pobo con consciencia e con dereito a existir. A modernidade globalizadora nolo impide e proibe. É contraria tal defensa aos tempos que corren. O localismo exacerbado e anti-galego é estupendo e comprensíbel. Claro vai na onda do amo globalizador, en versión española. España manda. Galiza, os galegos, non somos ninguén, unha entelequia romántica, superada pola historia. Velaí a fórmula para a nosa salvación: a anulación por suicidio.
Vai sendo hora de que nos preguntemos se non resulta reveladora esta insistencia en negar os dereitos do noso pobo, en nome dun suposto universalismo, como a cotío se fai cos oprimidos e negados. Esta insistencia agacha unha dinámica globalizadora, desigual e imperial na súa esencia, que non debe ser rectificada ou impedida. Para nós, significa afondar na nosa marxinalidade, un pobo sen capacidade nen responsabilidades, sen futuro, afogado nunha españolidade letal. Lograr a integración das dúas caixas galegas para contarmos cunha grande entidade financeira, democratizada, transparente, ao servizo da economía e da sociedade galega redunda na nosa capacidade e responsabilidade. A súa absorción por caixas foráneas afonda na nosa marxinación. Nesta dialéctica real non parece difícil saber como posicionarse se non nos ofusca un localismo perturbador ou un ideoloxismo pueril como escapatoria?

 Posted by at 13:01
Feb 222010
 

O pasado sábado asistín en Arcade a unha homenaxe a Lois Obelleiro Piñón organizada polos seus compañeiros e compañeiras de militancia do concello de Soutomaior; alí estabamos camaradas, compañeiros e compañeiras de loita, familiares e veciños que o trataramos e que notamos a súa falla.

Mentres interviña Bieito Lobeira lembrei que falei con Lois por primeira vez no Porriño, eu ía desde Vigo para falar cuns rapaces de ensino medio co obxectivo de montar un grupo de ERGA; ao chegar ao instituto no que el daba aulas atopei un tipo barbudo que ía disfrazado, non lembro ben se de bispo ou de Cristo; estaban co antroido e tiven que agardar ao remate para falar cos rapaces. Aquilo a decir verdade, a min descolocoume porque da súa imaxe o único que cadraba coa miña composición do que debía ser un profesor nacionalista era a súa barba.

Pasaron os anos e seguín coincidindo con el de cando en vez, saúdos, pequenas conversas, pero sen aprofundar na relación até setembro do 90. Recén aprobadas as oposicións matriculárame nas xornadas do ensino organizadas pola UTEG e a AS-PG en Vigo e el era o encargado de impartir o seminario de historia. Un luns ás catro da tarde Lois chegou coa súa cazadora vaqueIra e os seus tenis, presentouse e dixo que teríamos que sair en coche porque parte do seminario sería sobre o terreo;  levounos a un alto entre Redondela e Arcade, se non lembro mal era o Viso, e alí recibín a miña primeira aula de xeografia e historia de Galiza sobre o terreo. As salinas da ría, a primeira industrialización, as organizacións agrarias, Pontesa, as escolas construídas con cartos da emigración sobre as que despois faría a súa tese doctoral, foron elementos da súa explicación.

Posteriormente as responsabilidaes de ambos fixéronnos coincidir e convivir imnumerábeis veces, e como froito desa convivencia podo afirmar que Lois era exemplo de militancia cunha combinación axeitada de teoría e práctica; un camarada e un amigo, sempre disposto cando lle pedías unha opinión ou que che botara unha man en calquera actividade.

Unha persoa con profunda formación ideolóxica e histórica, marxista convencido; pero non era dos que fardaban dos seus coñecementos, pola contra sempre daba a imaxe de que o seu eran o fútbol de veteranos e botar unha parrafada diante dun albariño.

Nas nosas conversas escoitéille moitas veces referirse á importancia dunha base ideolóxica firme e do coñecemento da historia negada do noso país; por iso aproveitaba calquera oportunidade para traballar coa mocidade e cos non tan mozos fornecéndoos de coñecementos e de instrumentos para a análise da realidade; diso poden dar testemuño quenes pasaron polas súas máns en diversos  institutos de Galiza, desde Ferrolterra até Pontevedra, e toda a xente que asistiu a palestras organizadas por diversas entidades e impartidas por el, o sábado Bieito referiuse a unha delas e poderíamos referenciar outras moitas por toda Galiza.

Para el esa base teórica tiña unha única función, axudarnos a mellorar a nosa práctica, por iso pelexaba contra os que sempre estaban buscando a teoría máis novidosa só por estar á útima nos debates de cenáculo e café, e facía o mesmo cos que negaban a realidade galega e precisaban sempre ter un modelo externo a imitar xa fora este Euskadi, os países do leste ou a filosofía Juche que se puxo de moda en Pontevedra cando a famosa viaxe a Corea.

Como internacionalista tiña os ollos ben abertos ao que acontecía no mundo e como patriota sabía que só traballando co noso pobo era posíbel facer a aportación de Galiza á loita da humanidade. Falabamos moitas veces sobre os procesos políticos que se daban no mundo. Brasil, Portugal, Europa, eran lugares comúns das nosas conversas comentando o que tiñamos lido ou falado con outra xente, sinalando as cuestións que nos parecían máis interesantes deses procesos e chegando sempre á conclusión de que se Galiza sigue existindo no mundo como unha realidade é froito do traballo do nacionalismo galego.

Esa conclusión levábao a ser inflexíbel na defensa da autoorganización do noso pobo, consciente do esforzo que supuxera nunha nación negada erguer instrumentos políticos, sindicais, culturais? propios entre os anos sesenta e principios dos oitenta; pelexando contra aqueles que tiñan o monopolio da esquerda e a introdución social, aqueles que o acusaban a el e a outros moitos compañeiros e compañeiras daqueles anos de querer rachar a unidade da clase obreira creando organizacións de obediencia unicamente galega e empregando exclusivamente o idioma galego.

Curiosamente hoxe ese debate volta a darse en determinados sectores que falan de diversidade e piden pluralidade, cando o que realmente amosan trinta anos despois é a mesma desconfianza na capacidade do noso pobo para dotarse de instrumentos teóricos e organizativos propios sen dependencias foráneas. Son de novo tempos difíciles, é certo,  Galiza no seu conxunto e o nacionalismo en particular estamos a ser agredidos duramente,  pero diante das dificuldades non podemos desandar o camiño feito; temos que rearmarnos partindo da nosa propia experiencia  histórica.

Na actual situación o exemplo de camaradas e amigos coma Lois Obelleiro permitiranos sortear mellor os obstáculos e facer que o camiño sexa máis doado, porque como escribiu Francisco Rodríguez referíndose a el "hai persoas que representan xenuinamente o mellor do espírito dun pobo."

 Posted by at 00:00
Feb 172010
 

Semella que neste momento o pobo grego é culpábel de todos os males de Europa; a súa situación económica está poñendo moi nervosos ao resto dos membros da Unión, que rapidamente ten que adoptar medidas para socorrelo ou mellor dito, para socorrerse a si mesma. Todos os focos fixos no país helénico, falándonos dos graves problemas que ten, do irresponsábeis que foron os seus gobernantes, da picaresca institucionalizada na vida económica e laboral do país, etc?

E a Europa caritativa non vai deixar morrer a un irmán aínda que a súa situación crítica sexa por non ter feito caso do que recomendaban os gurús económicos e financieiros. Para salvar a Grecia recetámoslles entre todos uns medicamentos que son verdadeiramente novidosos e amosaranse eficaces para tratar a súa grave enfermidade; rebaixa de salarios ao funcionariado de entre o 10 e o 40%, posíbel eliminación dunha das pagas extras para todos os traballadores, suba do IVA e de outros impostos indirectos,  aumento da idade de xubilación, etc?

Realmente na Grecia o campesiñado, os traballadores e traballadoras, o funcionariado, o pequeno empresariado, xubilados, mocidade e parados son culpábeis da situación económica pola que están a pasar?
A inmensa maioría do pobo grego é simple sofridor da oligarquía financieira que ao longo dos últimos anos fíxose de ouro especulando en bolsa, das prácticas clientelares das dinastías políticas Papandreu e Karamanlis que se turnan no poder, e das tácticas coas que os banqueiros de Wall Street axudaron a maquillar as contas, unha maquillaxe que impedía a saída á luz do inmenso déficit público do estado grego.

Pero á hora da verdade a Joaquín Almunia, ao Banco Central Europeo e aos ministros de finanzas da UE o que menos lles importa é atopar e castigar aos verdadeiros culpábeis. A crise grega pasa a ser unha grande oportunidade para rebaixar os dereitos sociais e laborais da súa poboación.

E esa eliminación de dereitos non queren que sexa só para Grecia, senón que coa excusa da non desexábel pero sempre posíbel extensión da crise, quérese vacinar ao resto da Unión Europea. Esa e non outra é a razón de que levemos case un mes no estado español cos xornais e articulistas de cabeceira, as axencias de prensa e os noticiarios lanzando, todos a unha e machaconamente, a mensaxe de que non sendo tan grave a situación deben adoptarse medidas para garantir a estabilidade económica e financieira. Entre esas medidas curiosamente destacan, o aumento da idade de xubilación e do período de tempo cotizado para o cálculo das pensións, a conxelación ou as subas salariais irrisorias e o aumento  do IVA.

E nesas receitas coinciden os xestores do sistema, tanto os de rosa como os de azul, que só se permiten discrepar sobre cando será o mellor momento para apertarlle a gorxa ao enfermo, de xeito que sexa máis doado quitarlle os michelíns que supoñen os dereitos sociais.

Fronte esta situación e ás amenazas dos verdadeiros culpábeis e dos cómplices da actual situación económica hai duas saídas, en Grecia algunhas organizacións sindicais e políticas empezaron a mobilizarse en esixencia dunha nova política económica e financieira que non supoña perda de dereitos para aqueles sectores maioritarios da sociedade que nin quitaron beneficio na época de vacas gordas nin son culpábeis da actual crise do modelo económico neoliberal; outros pola contra piden responsabilidade e apoio de todos ao goberno para sair da crise. No estado español a na Galiza a situación non é moi distinta, uns presentamos propostas para sair da crise, que pasan por garantir as conquistas sociais e cambiar o actual sistema económico especulativo por un sistema baseado na economía produtiva. Outros asinan con nocturnidade e alevosía coa grande patronal topes do 1% para as subas salariais e reúnense co rei no seu palacio para buscar non se sabe que acordo.

Co medo ao terrorismo internacional quitáronnos liberdades e co medo á crise económica queren quitarnos dereitos sociais. Ollo, porque do que pase en Grecia debemos aprender para articular unha resposta contundente. 

 Posted by at 22:59
Feb 112010
 

Os que somos de Vigo, e aquelas persoas que vivían nesa cidade nos anos oitenta, lembramos que un dos lemas da famosa movida viguesa era “Vigo se escribe con M de Madrid”, lema que compartía protagonismo con outros como o da canción dos Resentidos “Con reconversión ou sen reconversión Vigo é unha nación”. Naqueles anos a movida viguesa atraía a curiosidade de moitos e as mobilizacións contra a reconversión naval eran exemplo de loita obreira e social contra unha política imposta polos que defendían intereses alleos a Vigo e a Galiza.
A primeira grande manifestación na que participei na miña vida creo que foi a celebrada na folga xeral de Vigo do 15 de abril de 1983; Abel Caballero era deputado no Congreso polo PSOE e dous anos despois chegaría a ministro dun dos gobernos de Felipe González; un partido e un goberno que coa excusa de modernizar España e integrala definitivamente en Europa foron responsábeis do desmantelamento dos sectores produtivos básicos galegos, agrario, pesqueiro e industrial.
Van alá 27 anos e un cambio de século pero algunhas cuestións, as básicas, non mudaron; eles siguen escribindo Vigo e Galiza con M de Madrid e nós en Vigo e no conxunto de Galiza seguimos defendendo os intereses colectivos, pese a quen lle pese. Daquela era o nacionalismo en solitario quen se enfrontaba á falsa modernidade que supoñía o Mercado Común, e agora seguimos sendo os e as nacionalistas defendendo o dereito de Galiza a poder decidir sobre o seu futuro, neste caso sobre o futuro das caixas de aforro.
Nesta nova batalla comprobamos unha vez máis que uns só fan o que lles manda a metrópoli, amosando que o “G” é un abalorio froito da casualidade dado que o día que llo engadiron ás súas siglas foi porque non deron atopado unha argola para colocar no nariz. E os outros van mantendo o tipo, aínda que non sabemos até cando, pois consideran que rentúa máis na carreira interna no seu partido para facerse un oco que lles permita acadar o seu obxectivo real, que é o de chegar a ministro algún día, dado que xa nolo dixo Manuel Fraga, España es lo único importante.
Diante desta situación o nacionalismo fixo o que tiña que facer, tomando a iniciativa e poñendo enriba da mesa que Galiza ten dereito e por tanto debe defender o que é seu. É certo que tiñamos outra alternativa; pois tería sido moito máis doado, e seguro que tamén máis aplaudido por algúns, quedarnos en declaracións de principios criticando as decisións adoptadas en Madrid e agardando a que o mundo se aviñera algún día ás nosas posicións. Pero ese xeito de proceder suporía unha autentica traición ao país, porque Galiza precisa un nacionalismo activo, un nacionalismo que dea respostas concretas, que analise cada momento político e actúe en función das necesidades dese momento. A nosa propia historia amósanos que avanzamos cando combinamos firmeza de principios e propostas en positivo

 Posted by at 12:46
Feb 072010
 

Na derradeira semana de xaneiro celebrouse en Porto Alegre a 10ª Edición do Foro Social Mundial, un evento que ven marcando moitas axendas políticas e mediáticas desde a súa primeira edición alá polo 2001. O FSM xurdiu nun momento complexo co obxectivo de abrir un espazo de debate,  coordenación de actuacións e intercambio de experiencias entre persoas e organizacións que se posicionaban contrarias ao actual estado do mundo e ao proceso globalizador; así popularizou os lemas "Outro mundo é posíbel" en referencia a que o planeta precisa dun cambio en beneficio das maiorías e "pensar globalmente, actuar localmente" en referencia á necesidade de que os obxectivos comúns sexan levados adiante en función da realidade na que actúa cada un fuxindo de modelos prefabricados.
A súa estrutura supostamente aberta e horizontal fixo do Foro un grande escaparate visual con múltiples actividades simultáneas, e este atractivo fixo que as distintas edicións pasaran a ser referencia e en moitos casos lugares de peregrinación de persoas, tamén do noso país, que buscaban a solución aos problemas do mundo e en non poucos casos a apócema máxica para que a esquerda transformadora avanzara máis rapidamente.

Xunto con algúns aspectos positivos que tivo, ao servir de revulsivo para algunhas persoas e estruturas que estaban acartonadas e favorecer que a ollada dunha parte do planeta se fixara nunha latinoamérica a piques de entrar nun período de procesos de cambio político e gobernos progresistas, o FSM caeu en actitudes que co tempo se comprobaron totalmente erróneas. E á hora da verdade, sen ser esa a intención de moitos dos seus organizadores, axudaron a inocular en moita xente con inquedanzas e boas intencións a vacina da ideoloxía dominante do apliticismo fronte á cada vez máis necesaria politización da sociedade.
A súa Carta de Principios, aínda hoxe vixente, impide que as organizacións políticas poidan participar directamente na programación oficial, e pola contra  ao longo destes anos tiveron un importante protagonismo nas súas distintas edición diversas ONGs claramente dependentes económica e ideoloxicamente dos que detentan o poder no planeta, e ten sido moi discutido o papel xogado por fundacións como a Ford ou a Rockefeller. Sendo moitas destas entidades xestoras do sistema e nalgúns casos verdadeiros cabalos de troia coa súa práctica asistencialista que só busca poñer parches aos problemas concretos e impide unha análise das causas que axude a crear conciencia de que para rematar de verdade coas situacións de inxustiza precísanse actuacións políticas de fundo.

Ao longo das súas dez edicións moitos intelectuais teñen desembarcado nas sesións do FSM ao atopar nelas un medio que permitía unha grande amplificación mediática para os seus discursos e teorías; discursos e teorías as veces de grande interese, pero que outras moitas veces eran simples produtos de laboratorio ou froito da dexeneración ideolóxica e dun egocentrismo exacerbado que considera que só o que un di é o certo. Casos  como os de Toni Negri ou John Holloway son os máis chamativos de persoas que foron tratados como grandes gurús debido a aspectos positivos da súa traxectoria no pasado, e hoxe están a ser uns peóns máis do sistema.

Noutros casos o horizontalismo esaxerado do FSM permitiu ter o seu momento de gloria a profesionais do debate polo debate, que moitas veces só teñen tras de si unha páxina web moi ben deseñada que aparenta unha grande introdución social ou un posto de profesor ou profesora nunha universidade do corazón do sistema que lles permite desde a súa tarima dar leccións maxistrais a aqueles que sofren as inxustizas e loitan de verdade na rúa ou nas institucións  por rematar con elas.

As actitudes de uns e de outros son moi propias dunha elite intelectual que da famosa frase de Lenin que todos eles empregaron algunha vez  "Non hai teoría revolucionaria sen práctica revolucionaria e viceversa"  só lembran a primeira parte e deixan o da práctica para outros, que son os que luxan as mans e curiosamente segundo eles sempre acaban por equivocarse.

Agás a xornada internacional contra a guerra de iraq celebrada en marzo de 2004, até agora foi case imposíbel que do FSM sairan acordos concretos de actuación; e impúxose a realidade dos feitos, uns feitos que amosan a esterilidade dun debate abstracto e sen conexión real coa actuación diaria á hora de atopar puntos de encontro. Sendo a até o de agora positiva evolución do proceso político latinoamericano a que fixo voltar a ollada dos sectores máis conscientes do FSM á importancia fundamental da actuación política como un dos mecanismos para de verdade cambiar o mundo.
Así, xa desde as primeiras edicións as actividades con maior repercusión nas edicións do FSM foron as organizadas paralelamente á programación oficial por entidades con actividade real e nas que se ten debatido sobre as alternativas políticas e sociais ao actual sistema, partindo sempre da necesidade de actuar na sociedade. E nalgunhas delas téñense producido encontros multitudinarios con políticos como Chávez, Lula, Evo, Correa, etc?, líderes de procesos que coas súas contradicións e partindo das súas realidades concretas tentan mudar o mundo en interese das maiorías, e todos eles teñen como un dos seus principais obxectivos crear un instrumento político conscientes de que é fundamental para poder avanzar e resistir os ataques do imperialismo.

Desde hai uns anos os sectores máis preclaros e menos subsidiarios do egocentrismo e do eurocentrismo veñen advertindo do perigo de considerarse o embigo do mundo ou a verdadeira e única representación dos excluídos; conscientes de que a maioría das persoas que asisten ás sesións do Foro Social Mundial non son nin por estración social nin intelectual representativas da maioría da sociedade e de que se non se acordan propostas para a acción todo queda nun diletante debate entre aqueles que non teñen problemas. Como advertiu un asiduo participante nas edicións do FSM, o marxista exipcio Samir Amin, se non se abre ás organizacións políticas e non deixan de ser tan determinantes as ONGs occidentais e aqueles que non representan nada quedará convertido nun instrumento máis para a auto-satisfación de algúns, dado que loitas moi importantes no mundo non están presentes no Foro Social Mundial.

 Posted by at 17:07
Feb 022010
 

Señor secretario xeral de Política Lingüística:

Reclamamos a súa atención para unhas breves consideracións que queremos transmitir ao goberno galego e que recollen o noso sentir unánime. O sentido da responsabilidade e o respecto que nos merece a súa persoal traxectoria docente e investigadora serán o contrapeso que nos permita conseguir continencia verbal á hora de lle expresar o noso malestar.

Aínda que para vostede non sexa agradábel escoitar as nosas queixas –e tampouco para nós formulalas-, temos a obriga moral de transmitirllas aquí e agora. Coa máxima cordialidade e co máximo respecto, nesta que debería ser xornada de xúbilo, temos que alzar a nosa voz para clamar contra a involución manifesta (redución do número de premios; dotación económica testemuñal; cambios regresivos na convocatoria de axudas para os equipos de normalización; actitude de desprezo polo patrimonio literario por parte do conselleiro do ramo; e, como colofón, as chamadas Bases do Decreto do Plurilingüismo).

A que era tenue e incipiente normalización nos centros foi posíbel grazas á implicación de profesoras e profesores comprometidos, ás veces para o alumnado os únicos referentes de uso do galego en todos os ámbitos. Con que fin pretenden que este profesorado teña que renunciar á docencia vertebradora? Cal é o fin de que se pretenda responsabilizar do ensino en galego a determinadas persoas sen competencia nin motivación para esta encomenda? A mellor garantía da presenza normalizada do galego no ensino é o profesorado que leva varios anos desenvolvendo en galego a docencia e a vida. Mais este histórico contributo de recuperación da identidade colectiva será cercenado polo marco legal proposto, que acentúa os comportamentos diglósicos e nega a posibilidade de ofrecer ao alumnado modelos de usos lingüísticos normalizados.

Por todo o exposto, os representantes aquí presentes dos Equipos de Normalización Lingüística que están a desenvolver en colexios e institutos proxectos cuxa calidade ten sido recoñecida nos premios de innovación convocados pola Secretaría que vostede dirixe solicitámoslle a retirada destas bases e o mantemento do Decreto en vigor, o que desenvolve as medidas consensuadas no Plan de Normalización da Lingua Galega e o máis axeitado para poder cumprir a tarefa que a propia administración educativa nos encomendou: promover o galego para normalizar o seu uso entre a comunidade educativa, asentando así as bases dun ensino plurilingüe.

Asdo.:

Premios á Innovación en Normalización Lingüística 2009-2010

Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística do CEIP Aguiño (Ribeira), CEIP A Gándara (Carballo), CEIP A Pedra (Bueu), CEIP Bergantiños (Carballo), CEIP Quintela (Moaña) IES Menéndez Pidal (A Coruña), IES Sardiñeira (A Coruña), IES Félix Muriel (Rianxo), IES Perdouro (Burela), IES Rodeira (Cangas) e IES Porto do Son (Porto do Son).

 Posted by at 19:01
Feb 012010
 

O sentimento de españolidade, trasunto da subordinación, que se vive como dependencia necesaria e desexada, cústanos moi caro aos galegos. Non é casual que a chamada á recuperación da nosa condición de galegos e galegas, por enriba de outra impostada, se expresase na contundente aseveración rosaliana "Galicia, non debes chamarte nunca española?" ( "A Gaita galega", resposta ao eminente poeta republicano español, Ventura Ruíz Aguilera, que non gostou nada dela). Hoxe, máis que nunca, segue a ser esta unha das chaves para a nosa rexeneración como pobo (autoestima, confianza na nosa capacidade e na potencialidade do país, fraternidade e igualdade). A españolidade nen provoca nen conduce a nada disto. Provoca desafección, desconfianza, individualismo, admiración papona pola hierarquía do poder?

Os poderes que construíron o Estado español fixérono cun deseño nada favorábel para os intereses colectivos de Galiza. A súa obsesión foi aproveitarse, ademais de reforzalo, dese sentimento de españolidade para a submisión, a falta de perfil e asimilación seren máis fáciles. Para nos desnacionalizar e nos aniquilar como pobo diferente, con dereitos e aspiracións e un futuro de nós. Tiveron, e teñen, abondosos colaboradores internos, dentro da tradición da procura do éxito persoal, individual, conforme ao deseño imposto. Agora, neste intre preciso, están a xirar o parafuso aniquilador contra dous elementos básicos: as aspiracións á normalidade social da nosa lingua, o galego, e a posibilidade de contarmos con poder financeiro propio. Queren fechar o camiño do futuro. O seu primeiro obxectivo, a postergación aniquiladora do noso idioma no sistema educativo, foi seriamente contestado por unha parte moi relevante e activa do pobo galego. Nunca imaxinaron tal masiva e contundente resposta os que, acreditando na fácil manipulación do noso autoodio e a nosa fraxilidade, desde poderosos aparellos mediáticos, pensaron que o choio estaba chupado. Máis españolidade, menos Galiza e, por suposto, combate contra o nacionalismo. O resultado, como un boomerang, foi a reactivación de conciencias adurmiñadas ou confusas a prol do noso idioma. Após mobilizacións masivas e unha folga contundente no ensino, impulsadas e dinamizadas por quen acredita no país, na súa capacidade, o goberno do PP vese obrigado a rectificar, en parte. Parece que non temos vocación suicida. Non somos unha sociedade inerme nen totalmente manipulábel. Boa ensinanza.

O PSOE e o PP tiñan configurado, aproveitando a inevitábel concentración financeira en curso, un novo mapa de Caixas de Aforro, repartindo como cabaleiros a influencia de cada quen. O reparto do botín debía servir, como non, para maior centralización do Estado. Naturalmente, Galiza non debe contar. O seu destino é servir como espolio da españolidade. Boa oportunidade para andar un paso máis e deixala economicamente exhausta, sen o instrumento potencial da súa capacidade de aforro. Caixa Galicia, Blesa confesa, está destinada á fusión con Caixa Madrid, todo preparado para o Sr. Rato cerrar a operación. Por que tanto silencio cómplice da caste caciquil coruñesa?. Caixa Nova, co balbordo esperpéntico do alcalde vigués, sustentado nunha seudoburguesía localista e parasitaria, está orientada cara a unha alianza externa con Caixa Astur e outras, de monicreque, con clara influencia do PSOE. Fica aínda alguén que non o vexa? Pobre Galiza, como queren facer negocio á nosa conta, a conta da nosa confusión, da nosa fraxilidade colectiva, da nosa desinformación e dos nosos complexos?Afortunadamente aínda hai pobo dabondo como para, de actuarmos na dirección que se necesita, o obxectivo aniquilador non resultar fácil. Non é estraño que, unha vez máis, o nacionalismo puxese en marcha iniciativas para reventar o deseño perpetrado na Corte de España. A comezar, unha Lei de Caixas, transparencia, democracia, responsabilidade, compromiso coa nosa sociedade e a nosa economía. O Presidente, após botar balóns fóra durante meses, non tivo máis remedio que xogar do bando que o país necesita, a fusión interna e non o espolio exterior. Con que sinceridade? Con que compromiso? Irémolo vendo. Seguirémolo premendo e obrigando, desde aquí. Xa viron canto tardou Mariano en pronunciarse a favor do que o Parlamento galego decidiu. O que non deixou lugar a dúbidas foi o absoluto servilismo do PSOE co deseño externo, o amañado na Corte madrileña entre o PP, o Banco de España, o Goberno e Caixa Madrid, pacificada e con aspiracións a reinar, sob a dirección de Rato, e previa entrega do bocado reclamado polo PSOE. Cómpre vertebrar España, con Madrid como centro. Galiza debe ser provincia, autonomía sen folgos, administración sucursalista, caricatura de si mesma, sempre mímese esperpéntica da españolidade que nos despreza e maltrata. Galiza? Naturalmente inexistente, pensan para si.

Están a intentar destruír dous elementos chaves do noso presente e do noso futuro. Vailles a vida. Actúan como cans doentes unha vez que comprobaron que a ,pretensamente, mansa e resignada lebre non está disposta a se deixar cazar con facilidade. Que chasco levaron ao comprobar que non somos os cans domesticados que esperaban!! Cómpre librarnos dese tóxico da españolidade do que sempre se aproveitan para nos anestesiar, para permanecermos inermes e aparvados.

 Posted by at 17:29