Nov 062010
 
[V]ou-m’ eu, fremosa, pera ‘l-rey:
por vós, u fôr’, penad’ irey
[d’] amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
por vós, senhor, d’ amor, [d’ amor].
Vou-m’ eu a la corte a morar:
por vós, u fôr’ , ey a penar
d’ amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
[por vós, senhor, d’ amor, d’ amor].
E se vos non vir, que farey?
Cuydand’ en vós, morrer-vos-ey
d’ amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
[por vós, senhor, d’ amor, d’ amor].

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia).

Uxía Senlle

 Posted by at 18:14