Mai 082008
 

O genete
pois remete
seu alfaraz corredor:
estremece
e esmorece
o coteife con pavor.

Vi coteifes orpelados
estar mui mal espantados,
e genetes trosquiados
corrian-nos arredor;
tiinhan-nos mal aficados,
[ca] perdian-na color.

Vi coteifes de gran brio
eno meio do estio
estar tremendo sen frio
ant’ os mouros d’ Azamor;
e ia-se deles rio
que Auguadalquivir maior.

Vi eu de coteifes azes
con infanções [s]iguazes
mui peores ca rapazes;
e ouveron tal pavor,
que os seus panos d’ arrazes
tornaron doutra color.

Vi coteifes con arminhos,
conhecedores de vinhos,
que rapazes dos martinhos,
que non tragian senhor,
sairon aos mesquinhos,
fezeron todo peor.

Vi coteifes e cochões
con mui [mais] longos granhões
que as barvas dos cabrões:
ao son do atambor
os deitavan dos arções
ant’ os pees de seu senhor.

Afonso X o Sabio

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia).

Versión de Miro Casabella (Voces Ceibes)

 Posted by at 18:00
Feb 292008
 
[E 166 T 166]
Esta [é] como Santa Maria guareceu un ome que era tolleito
do corpo e dos nenbros, na sa eigreja en Salas.

Como poden per sas culpas | os omes seer contreitos,
assi poden pela Virgen | depois seer sãos feitos.

Ond’ aveo a un ome, | por pecados que fezera,
que foi tolleito dos nenbros | dua door que ouvera,
e durou assi cinc’ anos | que mover-se non podera,
assi avia os nenbros | todos do corpo maltreitos.
Como poden per sas culpas | os omes seer contreitos…

Con esta enfermidade | atan grande que avia
prometeu que, se guarise, | a Salas logo irya
e hua livra de cera | cad’ ano ll’ ofereria;
e atan toste foi são, | que non ouv’ y outros preitos.
Como poden per sas culpas | os omes seer contreitos…

E foi-sse logo a Salas, | que sol non tardou niente,
e levou sigo a livra | de cera de bõa mente;
e ya muy ledo, como | quen sse sen niun mal sente,
pero tan gran tenp’ ouvera | os pes d’ andar desafeitos.
Como poden per sas culpas | os omes seer contreitos…

Daquest’ a Santa Maria | deron graças e loores,
porque livra os doentes | de maes e de doores,
e demais está rogando | senpre por nos pecadores;
e poren devemos todos | sempre seer seus sogeitos.
Como poden per sas culpas | os omes seer contreitos…

Afonso X, O Sabio (1981): Cantigas de Santa María, edición crítica de W. Mettmann. (Vigo: Edicións Xerais de Galicia)

Versión de Ensemble Canso. Escoitar aquí.

Versión de Falsobordone. Escoitar aquí.

Versión de Kalenda Maya. Escoitar aquí.

Versión de Savina Giannatau. Escoitar aquí.

In itinere. Grupo de Cámara da Universidade de Santiago.

 Posted by at 14:27
Nov 092007
 

Esta é de loor.

Santa Maria,
Strela do dia,
mostra-nos via
pera Deus e nos guia.

Ca veer faze-los errados
que perder foran per pecados
entender de que mui culpados
son; mais per ti son perdõados
da ousadia
que lles fazia
fazer folia
mais que non deveria.

Santa Maria…

Amostrar-nos deves carreira
por gãar en toda meneira
a sen par luz e verdadeira
que tu dar-nos podes senlleira;
ca Deus a ti a
outrorgaria
e a querria
por ti dar e daria.

Santa Maria…

Guiar ben pod’o teu siso
mais ca ren pera perayso
u Deus ten sempre goy’e riso
pora quen en el creer quiso;
e prazer-m-ia
se te prazia
que foss’a mia
alm’en tal compannia.

Santa Maria…

Afonso X, O Sabio, Cantigas de Santa María, edición crítica de W. Mettmann, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1981.

La Capella Reial de Catalunya/Hespèrion XX – Jordi Savall

 Posted by at 15:02