Mai 272011
 

Levóus’ a louçana, levóus’ a velida,
vai lavar cabelos na fontana fría,
leda dos amores, dos amores leda.

Levóus’ a velida, levóus’ a louçana,
vai lavar cabelos na fría fontana,
leda dos amores, dos amores leda.

Vai lavar cabelos na fontana fría,
passou seu amigo que lhi ben quería,
leda dos amores, dos amores leda.

Vai lavar cabelos na fría fontana,
passa seu amigo que muit’ a amava,
leda dos amores, dos amores leda.

Passa seu amigo que lhi ben quería,
o cervo do monte a auga volvía,
leda dos amores, dos amores leda.

Passa seu amigo que a muito amava
o cervo do monte volvía a augua,
leda dos amores, dos amores leda.

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia

Doa (2011)
Paulina Ceremużyńska (2006)

 Posted by at 21:25
Nov 062010
 
[V]ou-m’ eu, fremosa, pera ‘l-rey:
por vós, u fôr’, penad’ irey
[d’] amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
por vós, senhor, d’ amor, [d’ amor].
Vou-m’ eu a la corte a morar:
por vós, u fôr’ , ey a penar
d’ amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
[por vós, senhor, d’ amor, d’ amor].
E se vos non vir, que farey?
Cuydand’ en vós, morrer-vos-ey
d’ amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
[por vós, senhor, d’ amor, d’ amor].

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia).

Uxía Senlle

 Posted by at 18:14
Out 152010
 

Abadessa, oí dizer
que érades mui sabedor
de todo ben; e, por amor
de Deus, querede-vos doer
de min, que hogano casei,
que ben vos juro que non sei
máis que un asno de foder.

Ca me fazen en sabedor
de vós que avedes bon sen
de foder e de todo ben;
ensinade-me mais, senhor,
como foda, ca o non sei,
nen padre nen madre non ei
que m’ ensin’, e fiqu’ i pastor.

E se eu ensinado vou
de vós, senhor, deste mester
de foder e foder souber
per vós, que me Deus aparou,
cada que per foder, direi
Pater Noster e enmentarei
a alma de quen m’ ensinou.

E per i podedes gaar,
mia senhor, o reino de Deus:
per ensinar os pobres seus
mais ca por outro jajũar,
e per ensinar a molher
coitada, que a vós veer,
senhor, que non souber ambrar.

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia.

Xurxo Romaní nova pestana ou xanela (zanfona), Koichi Tanehashi (guitarra)

 Posted by at 12:00
Out 082010
 

Sedia-m’ eu na ermida de San Simión
e cercaron-mi-as ondas que grandes son.
Eu atendend’ o meu amigu’! E verrá?

Estando na ermida, ant’ o altar,
cercaron-mi-as ondas grandes do mar.
Eu atenden[d’o meu amigu’! E verrá?]

E cercaron-mi-as ondas que grandes son:
non ei [i] barqueiro nen remador.
Eu [atendend’o meu amigu’! E verrá?]

E cercaron-mi-as ondas do alto mar:
non ei [i] barqueiro nen sei remar.
Eu aten[dend’o meu amigu’! E verrá?]

Non ei i barqueiro nen remador:
morrerei [eu], fremosa, no mar maior.
Eu aten[dend’o meu amigu’! E verrá?]

Non ei [i] barqueiro nen sei remar:
morrerei eu, fremosa, no alto mar.
Eu [atendend’o meu amigu’! E verrá?]

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia)

Pedro Barroso nova pestana ou xanela

Versión de Amalia Rodrigues

Versión de Doa en Youtube

Versión de Clara Pino e Pablo Vidal en Youtube

 Posted by at 19:00
Out 012010
 

-“Digades, filha, mia filha velida,
porque tardastes na fontana fría?”.
-“Os amores ei”.

-“Digades, filha, mia filha louçana,
porque tardastes na fría fontana?”.
-“Os amores ei”.

-“Tardei, mia madre, na fontana fría,
cervos do monte a augua volvían.
Os amores ei.

Tardei, mia madre, na fría fontana,
cervos do monte volvían a augua.
Os amores ei”.

-“Mentís, mia filha, mentís por amigo,
nunca vi cervo que volvess’ o río”.
-“Os amores ei”.

-“Mentís, mia filha, mentís por amado,
nunca vi cervo que volvess’ o alto”.
-“Os amores ei”.

Brea, Mercedes (dir.) (1996), Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia).

Adaptación, versión, melodía: Socorro Lira. Con Cida Moreira.

Pedro Barroso

Amalia Rodrigues

 Posted by at 19:07
Dec 212009
 

Mia irmana fremosa, treydes comigo
a la igreja de Vig’, u é o mar salido:
E miraremos las ondas!

Mia irmana fremosa, treydes de grado
a la igreja de Vig’, u é o mar levado:
E miraremos las ondas!

A la igreja de Vig’, u é o mar levado,
e verrá i mia madre e o meu amigo:
E miraremos las ondas!

A la igreja de Vig’, u é o mar salido,
e verrá i mia madre e o meu amado:
E miraremos las ondas!

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia)

In itinere (Grupo de Cámara da Universidade de Santiago) Director, Carlos Villanueva

 Posted by at 18:45
Dec 212009
 

Mandad’ ey comigo
ca ven meu amigo:
E irey, madr’, a Vigo!

Comigu’ ey mandado
ca ven meu amado:
E irey, madr’, a Vigo!

Ca ven meu amigo
e ven san’ e vivo:
E irey, madr’, a Vigo!

Ca ven meu amado
e ven viv’ e sano:
E irey, madr’, a Vigo!

Ca ven san’ e vivo
e d’ el-rey amigo:
E irey, madr’, a Vigo!

Ca ven viv’ e sano
e d’ el-rey privado:
E irey, madr’, a Vigo!

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia)

In itinere (Grupo de Cámara da Universidade de Santiago) Director, Carlos Villanueva

 Posted by at 18:15
Dec 212009
 

Ay Deus, se sab’ ora meu amigo
com’ eu senheyra estou em Vigo!
E vou namorada!

Ay Deus, se sab’ ora meu amado
com’ eu en Vigo senheyra manho!
E vou namorada!

Com’ eu senheyra estou em Vigo,
e nulhas gardas non ey comigo!
E vou namorada!

Com’ eu en Vigo senheyra manho,
e nulhas gardas migo non trago!
E vou namorada!

E nulhas gardas non ey comigo,
ergas meus olhos que choran migo!
E vou namorada!

E nulhas gardas migo non trago,
ergas meus olhos que choran ambos!
E vou namorada!

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia)

In itinere (Grupo de Cámara da Universidade de Santiago) Director, Carlos Villanueva

 Posted by at 12:00
Nov 292009
 

Ay ondas, que eu vin veer,
se me saberedes dizer
porque tarda meu amigo
sen min?

Ay ondas, que eu vin mirar,
se me saberedes contar
porque tarda meu amigo
sen min?

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia)

Carlos Beceiro
Manuel Pedro Ferreira. Helena Afonso e José Peixoto (intérpretes)

 Posted by at 22:41
Nov 212009
 

Quantas sabedes amar amigo
treydes comig’ a lo mar de Vigo:
E banhar-nos-emos nas ondas!

Quantas sabedes amar amado
treydes comig’ a lo mar levado:
E banhar-nos-emos nas ondas!

Treydes comig’ a lo mar de Vigo
e veeremo’ lo meu amigo:
E banhar-nos-emos nas ondas!

Treydes comig’ a lo mar levado
e veeremo’ lo meu amado:
E banhar-nos-emos nas ondas!

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia)

Manuel Pedro Ferreira. Helena Afonso e José Peixoto (intérpretes)

 Posted by at 22:10