Nov 062010
 
[V]ou-m’ eu, fremosa, pera ‘l-rey:
por vós, u fôr’, penad’ irey
[d’] amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
por vós, senhor, d’ amor, [d’ amor].
Vou-m’ eu a la corte a morar:
por vós, u fôr’ , ey a penar
d’ amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
[por vós, senhor, d’ amor, d’ amor].
E se vos non vir, que farey?
Cuydand’ en vós, morrer-vos-ey
d’ amor, d’ amor, d’ amor, d’ amor;
[por vós, senhor, d’ amor, d’ amor].

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia).

Uxía Senlle

 Posted by at 18:14
Mai 222009
 

Se eu podesse desamar
a quen me sempre desamou,
e podess’ algún mal buscar
a quen mi sempre mal buscou!
Assy me vingaria eu,
se eu podesse coyta dar,
a quen mi sempre coyta deu.

Mays sol non posso eu enganar
meu coraçon que m’ enganou,
per quanto mi faz desejar
a quen me nunca desejou.
E per esto non dormio eu,
porque non poss’ eu coita dar
a quen mi sempre coyta deu.

Mays rog’ a Deus que desampar
a quen mh´assy desamparou,
ou que podess´eu destorvar
a quen me sempre destorvou.
E logo dormiria eu,
se eu podesse coyta dar,
a quen mi sempre coyta deu.

Vel que ousass’ en preguntar
a quen me nunca preguntou,
per que me fez en ssy cuydar,
poys ela nunca en min cuydou.
E por esto lazero eu,
porque non poss’ eu coyta dar,
a quen mi sempre coyta deu.

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia

Pedro Barroso
Xurxo Romaní nova pestana ou xanela (zanfona) & Koichi Tanehashi (guitarra)

 Posted by at 22:22
Feb 012008
 

Pois naci nunca vi Amor,
e ouço d’el sempre falar.
Pero sei que me quer matar,
mais rogarei a mia senhor
que me mostr’aquel matador,
ou que m’ampare d’el melhor.

Pero nunca lh’eu fige ren
por que m’el aja de matar,
mais quer’eu mia senhor rogar,
polo gran med’en que me ten,
que me mostr’aquel matador,
ou que m’ampare d’el melhor.

Nunca me lh’eu amparei,
se m’ela d’el non ampar;
mais quer’eu mia senhor rogar,
polo gran medo que d’el ei,
que me mostr’aquel matador,
ou que m’ampare d’el melhor.

E pois Amor á sobre min
de me matar tan gran poder,
e eu non o posso veer,
rogarei mia senhor assi
que me mostr’aquel matador,
ou que m’ampare d’el melhor.

Nuno Fernandez (Torneol?)

Brea, Mercedes (dir.) (1996): Lírica Profana Galego-Portuguesa. (Santiago: Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro – Xunta de Galicia).

Legião Urbana
*A mítica banda de rock brasileira Legião Urbana (1982-1996) ponlle música á primeira estrofa desta cantiga de Nuno Fernandez (Torneol?) na canción “Love Song” do seu disco V (1991)

 Posted by at 22:05
Dec 072007
 

A dona que eu am’e tenho por senhor
amostrade-mi-a, Deus, se vos em prazer for,
se nom dade-mi-a morte.

A que tenh’eu por lume d’estes olhos meus
e por que choram sempre, amostrade-mi-a, Deus,
se nom dade-mi-a morte.

Essa que vós fezestes melhor parecer
de quantas sei, ai Deus!, fazede-mi-a veer,
se nom dade-mi-a morte.

Ai, Deus! qui mi-a fezestes mais ca mim amar,
mostrade-mi-a u possa com ela falar,
se nom dade-mi-a morte.

Pena, Xosé Ramón (1986), Literatura galega medieval, T. II Antoloxía (Barcelona: Sotelo Blanco

Amancio Prada (1980)

 Posted by at 22:28