Categories

Archive

Subiote. Anisia Miranda e Xosé Neira Vilas.

Subiote,meu chifrotede ameneiro,cantareiro,paxariñoquerendón. Subiote,meu chifrotesempre amigo,vas conmigoespallandounha canción. Subiote,meu chifrotena camposatodo amosao grileodo teu son. Subiote,meu chifroterecendente,pau ridente,birimbaodo corazón. Miranda, A. & Neira Vilas, X., (1975), Cantarolas e contos prá xente miúda. Rodrigo Ramos Suso Vaamonde