Como chove miudiño

      Como chove miudiño,
como miudiño chove;
como chove miudiño
pola banda de Laíño,
pola banda de Lestrove.

      ¡Como a triste branca nube
truba o sol que inquieto aluma;
cal o crube i o descrube,
pasa, torna, volve e sube,
enrisada branca pruma!

      Xa, dempois, lonxe espallada
polos aires fuxitivos,
desteñida, sombrisada,
nos espasos desatada,
cae brillando en raios vivos.

      Misteriosa regadeira
fino orballo no chan pousa
con feitiña curvadeira,
remollando na ribeira
frol por frol, chousa por chousa.

      Semellando leva gasa
que sotil o vento move,
en frotantes ondas pasa
refrescando canto abrasa
o que o sol ardente crobe.

      ¡Como chove miudiño
polas veigas de Campaña!
¡Cal se enxugan de camiño
os herbales de Laíño!
¡Como a Ponte en sol se baña!

      Para Caldas todo é escuro,
ceo azul lose na Adina,
trasparente, limpo e puro;
da Arretén no monte duro,
nube corre pelegrina.

      Triste vai, que á terra toca
xa cos pés de branca neve,
xa ca fina fresca boca;
triste vai, que ós ceos invoca
i a bicar o chan se atreve.

      Triste vai cando se abate
vaporosa, soia e muda,
cando maina as alas bate
como un corasón que late
ferido por pena ruda.

      Tal maxino a sombra triste
de mi máa, soia vagando
nas esferas onde existe;
que ir á groria se resiste,
polos que quixo agardando.

      Vexo o Souto en parda sombra
envolvendo o seu ramaxe,
que por bon, do Rei se nombra,
donde fero o vento asombra,
roxe e estala de coraxe.

      I o Palacio, serio e grave,
¡canto en pura luz se baña!
Tal parés pesada nave
que volver ó mar non sabe,
se encallou na fresca braña.

      Vexo Valga á beira hermosa
dun camiño todo prata,
casta virxe candorosa,
sentadiña en chan de rosa,
vestidiña de escalrata.

      A San Lois vexo brillando
bañado por tintas puras,
sol e sombras amostrando,
en reposo contemprando,
montes, auguas e verduras.

      I a Padrón, ponliña verde,
fada branca ó pé dun río,
froita en frol da que eu quixerde,
lonxe miro que se perde
baixo un manto de resío.

      ¡Que inchadiña branca vela
antre os millos corre soa,
misteriosa pura estrela!
Dille o vento en torno dela:
"Palomiña, ¡voa!, ¡voa!"

      Faille arrolo a branda ría
cun remanso mormuxante,
que nás da arboleda umbría
baixo un toldo de alegría,
ó calor dun sol amante.

      ¡Sol de Italia, son de amore…!
¿Ti paisax mellor alumas?
¿Ti máis rosas, máis verdore,
mellor ceu, máis soave core
ves do golfo antre as espumas?

      Sol de Italia, eu non sospiro
por sentirte ardente raio,
que outro sol temprado miro;
dosemente aquí respiro
nun perene, eterno maio.

      Nesta terra tal encanto
se respira…Triste ou probe,
rico ou farto de querbanto,
¡se encariña nela tanto
quen baixo o seu ceu se crobe…!

      Os que son nela nacidos,
os que son dela mimados,
lonxe dela está doridos
porque van de amor feridos
por quen fono amamantados.

      Polos fillos a nai tira,
xorda, triste, plañideira,
xeme, chora e máis sopira,
e non para hastra que os mira
ben chegar por derradeira.

      ¡Probe nai, canto te quero!
¡Nai tamén -ai- da nai miña!
O teu chan de amor prefiero
a canto hai grande ou severo
en toda a terra xuntiña.

      ¿Como non si ora estou vendo,
nun paisax de prata e rosas,
canto a vida foi querendo,
cos meus ollos remexendo
memoriñas cariosas?

      ¡Bosques, casa, sepulturas,
campanarios e campanas
con sons vagos de dosuras
que despertan -ai- ternuras
que en jamais podrán ser vanas!

      Elas fono as que tocaron
cando os meus alí naceron;
elas fono as que choraron,
elas fono as que dobraron
cando os meus avós morreron.

      Elas fono as que alegriñas
me chamaban mainamente
nas douradas mañanciñas,
de mi máa cas cantiguiñas
i os biquiños xuntamente.

      Inda vexo onde xogaba
cas meniñas que eu quería,
o enxidiño onde folgaba,
os rosales que coidaba
i a fontiña onde bebía.

      Vexo a rúa solitaria
que en paz baña un sol sereno,
sin que a trube man contraria,
igual sempre, nunca varia,
veiga llana en campo ameno.

      E tamén vexo enloitada
da Arretén a casa nobre,
donde a miña nai foi nada,
cal viudiña abandonada
que cai triste ó pé dun robre.

      Alí está, sombra perdida,
vos sin son, corpo sin alma,
amazona mal ferida
que ó sentir que perde a vida
se adormece en xorda calma.

      Casa grande lle chamaban
noutro tempo venturoso
cando os probes a improraban
e fartiños se quentaban
ó seu lume cariñoso.

      Casa grande, cando un santo
venerable cabaleiro1
con tranquilo, nobre encanto,
baixo os priegues do seu manto
cobexaba ó perdioseiro.

      Cando os cantos na capilla
da Gran casa resoaban
con fervor e fe sensilla,
rico fruto da semilla
que os varóns santos sembraban.

      Ora todo silencioso
causa alí medo e pavura,
mora esprito temeroso
nos salóns onde o reposo
fixo un niño ca tristura.

      Risas, cantos, harmonía,
brandas músicas, contento,
festas, dansas, alegría,
se trocou na triste e fria,
xorda vos do forte vento.

      No gran patio as herbas crecen
vigorosas sin coidado
i as silveiras que frorecen
no seu tempo fruto ofrecen
ós meniños sazonado.

      I antre aquel silencio mudo
que a trubar naide alí chega,
antre aquel ¡xa fun! tan rudo,
vese inteiro un nobre escudo
que a desir non son se nega.

      Craros timbres mostra ufano
cun soberbo casco airoso…
Mais detrás dun son tan vano
ves o probe orgullo humano
homillado e polvoroso.

      Tras da calada visera,
que hai uns ollos feridores
que nos miran, se dixera;
que nos din: todo é quimera
neste mundo de dolores.

      ¡Casa grande, triste casa,
quen de aquí tan soia miro,
parda, escura, triste masa!
¡Casa grande, pasa, pasa…!
¡Ti xa n’es más que un sospiro!

      Meus avós, ¡ai!, xa morreron,
os demais te abandonaron,
os teus lustros pereceron,
i os que millor te quixeron
tamén de ti se apartaron.

      Mes tras mes, pedra tras pedra,
ti te irás desmoronando,
ceñida por sintas de hedra,
mentras que outra forte medra,
que así o mundo vai rolando.


      ¡Mais que lus, que colorido
nos espasos se dilata!
Luce o sol descolorido
i arco de iris xa nacido,
longa sinta se desata.

      Como chove miudiño,
como miudiño chove;
como chove miudiño
pola banda de Laíño
pola bande de Lestrove.

1As virtudes verdadeiramente evanxélicas deste cabaleiro, tan amado dos que o conoceron, inspiráronme un libro, que non tardarei en publicalo con o título de Historia de mi abuelo. Nel rindo un tributo de admiración e amor a aquel cuia maior sabiduría consisteu sempre en facer o ben a ollos cerrados e coa man cariñosa.
Comments are closed.