All posts for the month Abril, 2010

Non hai peor meiga que unha gran pena

III Varia Non hai peor meiga que unha gran pena -Marianiña, vaite ó río.. -Deixá, ña nai, que aquí estea, que eu non vexa a luz do día, que a luz a min non me vexa. -¿Que estás dicindo, rapaza?… -Que onte á mañán na devesa a iauga se tornou roxa cando me fun lavar […]

Soia

Eran craros os días, risoñas as mañáns, i era a tristeza súa negra como a orfandá. Íñase á amañecida tornaba coa serán… mais que fora ou viñera ninguén llo iña a esculcar. Tomou un día leve camiño do areal… como naide a esperaba, ela non tornou máis. Ó cabo dos tres días botouna fóra o […]

¿Por que, Dios piadoso

¿Por que, Dios piadoso, por que chaman crime ir en busca da morte que tarda, cando a un esta vida lle cansa e lle afrixe? Cargado de penas, ¿que peito resiste? ¿Cal rendido viaxeiro non quere busca-lo descanso que o corpo lle pide? ¿Por que se un non rexe as dores que o oprimen, por […]

Pasade

Brila, raio da aurora, cal un sono de paz branco e purísimo; ¿a aquel que naceu cego, que lle importa o teu fulgor divino? Xemí, serenas ondas, co romor dos pinares; músicas, ¡ai!, e cantos i harmonías, para un xordo, ¿que valen? ¡Pasá!… pasade, hermosas, feitizo dos que esperan e dos que aman; amores e […]