ADIOS!

 ¡Adios!
    ¡Adios!, montes e prados, igrexas e campanas,
 ¡adios!, Sar e Sarela, cubertos de enramada,
 ¡adios!, Vidán alegre, moíños e hondanadas,
 Conxo, o do craustro triste i as soedades prácidas,
 San Lourenzo, o escondido, cal un niño antre as ramas,
 Balvis, para min sempre o das fondas lembranzas,
 Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa,
 vidas da miña vida, anacos das entraña.
 E vós tamén, sombrisas paredes solitarias
 que me vicheis chorare soia e desventurada,
 ¡adios!, sombras queridas, ¡adios!, sombras odiadas,
 outra vez os vaivéns da fertuna
 pra lonxe me arrastran.

    Cando volver, se volvo, todo estará onde estaba;
 os mesmos montes negros i as mesmas alboradas,
 do Sar e do Sarela, mirándose nas auguas.
 Os mesmos verdes campos, as mesmas torres pardas
 da catredal severa, ollando as lontananzas.
 Mais os que agora deixo, tal como a fonte mansa
 ou no verdor da vida, sin tempestás nin bágoas,
 ¡canto, cando en tornare, vítimas da mudanza,
 terán de présa andado, na senda da desgracia!
 I eu… mais eu nada temo no mundo,
 ¡que a morte me tarda!

(Do íntimo)

Previous Post
Comments are closed.